BẢN TIN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

THPT Chu Văn An

THPT Chu Văn An


Vào lúc 7h15 ngày 23.09.2019 Công Đoàn kết hợp Đoàn Trường tổ chức tuyên truyền cho Hội đồng Sư phạm và học sinh toàn trường về nội dung: tác hại rác thải nhựa và bao ni long khó phân hủy và phương pháp khắc phục. Buổi tuyên truyền trực quan sinh động, hấp dẫn, gây ân tượng và đạt  hiệu quả cao cho tất cả mọi người tham dự.
Vào lúc 7h30 ngày 28.9.2019 Công Đoàn kết hợp với Ban Giám Hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020. Thông qua buổi Hội nghị vừa ghi nhận kết quả đạt được của Hội đồng Sư phạm phấn đấu trong một năm học vừa đề ra các chỉ tiêu cụ thể để cùng nhau phấn đấu đạt được trong năm học mới.
1
Ngoài ra, thông qua Hội nghi đã bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2019-2021.
1
Phần không thể thiếu là ký giao ước thi đua giữa Nhà trường- Công đoàn và đại diện công chức.
1

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: THPT Chu Văn An