BẢN TIN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

Vào lúc 15h30 ngày 21.08.2019, Công Đoàn cơ sở Trường THPT Chu Văn An tổ chức tuyên truyền các văn bản, nghị quyết và luật sửa đổi cho toàn thể Công Đoàn viên của trường.
Tham dự buổi tuyên truyền có Thầy Hoàng Khắc Thưởng Bí thư Chi bộ, Hiệu Trưởng nhà trường, Thầy Nguyễn Ngọc Bảo Phó Hiệu Trưởng nhà trường và toàn thể Công đoàn viên.
Mở đầu Cô Nguyễn Thị Xuân Hương Phó Hiệu Trưởng và Chủ tịch Công Đoàn thông qua văn bản về tình hình biển đông hiện nay để mỗi Công Đoàn viên nắm bắt thông tin thời sự tránh bị lôi kéo. Tiếp theo là phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là một trong những phong trào hàng đầu của Công đoàn cơ sở.
Tiếp tục là tuyên truyền Thông tư 06/2019 về quy tắc ứng xử trong cơ sở Mầm non, Giáo dục THPT và Giáo dục thường xuyên. Tập trung xoáy sâu vào ứng xử của Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Phần còn lại của chương trình là tuyền về Luật có hiệu lực từ 01/01/2020. Thứ nhất là Luật Giáo dục sửa đổi, nhấn mạnh nghiêm cấm giáo viên ép buộc học sinh học thêm. Thứ hai là giới thiệu một số luật như: Luật phòng chống tác hại của bia rượu, Luật bảo vệ bí mật nhà nước,  Luật Công an nhân dân, Luật đặc xá, Luật chăn nuôi, Luật trồng trọt, Luật phòng chống tham nhũng…
Khép lại chương trình tuyên truyền là giới thiệu một số Nghị quyết mới như: Nghị quyết kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2019, Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2019, Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…
Thời gian tuy ngắn những ít nhiều đã đáp ứng cung cấp thông tin cần thiết, quan trọng và kịp thời đến tất cả Công đoàn viên.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Trường THPT Chu Văn An - Lâm Đồng