Bảng ghi điểm thi Nghề phổ thông năm học 2014 - 2015

thi nghề PT

thi nghề PT

Nhà trường thông báo bảng ghi điểm kì thi nghề phổ thông (khóa ngày 19/04/2015) năm học 2014 - 2015 như sau: