13:57 ICT Thứ sáu, 23/02/2024

Số: 1526/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn chuyển trường, học lại đối với học sinh bậc trung học

Đăng lúc: Thứ năm - 14/06/2018 22:24 - Người đăng bài viết: thptchuv
Hướng dẫn chuyển trường, học lại đối với học sinh bậc trung học. Phụ huynh và học sinh có nhu cầu liên hệ văn phòng trường THPT Chu Văn An để được hướng dẫn chi tiết.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1
Số: 1526/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn chuyển trường, học lại đối với học sinh bậc trung học
Lâm Đồng, ngày 17 tháng 8 năm 2017
 
Kính gửi:
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
  • Các trường THCS&THPT, THPT, PT DTNT.
 
Thực hiện Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở  và trung học phổ thông''; Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tinh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyển trường, học lại đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông như sau:
1. Việc chuyển trường và xin học lại bậc trung học cơ sở: Thực hiện theo  Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng.
2. Việc chuyển trường và xin học lại bậc trung học phổ thông: Thực hiện theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
3. Các đơn vị công bố công khai cho giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và thực hiện nghiêm chỉnh các Quyết định nêu trên, không được phép qui định thêm các điều kiện không có trong thủ tục qui định.
4. Trường hợp các đơn vị không đồng ý tiếp nhận và giải quyết việc chuyển trường, học lại của học sinh thì phải trả lời bằng văn bản cho phụ huynh học sinh, đồng thời gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo.
5. Hủy bỏ văn bản số 696/SGDĐT-GDTrH ngày 27/6/2012 về việc hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và văn bản số 1232/SGDĐT-GDTrH ngày 18/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc hướng dẫn giải quyết chuyển trường, học lại đối với học sinh trung học phổ thông. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết./.
 
   Nơi nhận:                                                       
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Bộ phận TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, GDTrH.                                           
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Trần Đức Lợi
 


Nguồn tin: Trường THPT Chu Văn An
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

  

thăm dò ý kiến

Cảm ơn đã ghé thăm website của trường chúng tôi. Xin hãy cho biết bạn là:

Phụ huynh học sinh của trường

Giáo viên, nhân viên của trường

Học sinh của trường

Cựu học sinh của trường

Khách

thống kê

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 25
  • Hôm nay: 1073
  • Tháng hiện tại: 35182
  • Tổng lượt truy cập: 2397480

Liên Kết

VIDEO NỔI BẬT