04:33 ICT Thứ năm, 13/06/2024

Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 15 HKI năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/12/2015 20:28 - Người đăng bài viết: thptchuv
NQHS

NQHS

Đoàn trường xin thông báo kết quả thi đua của các lớp tuần 15 như sau:
LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Điểm
SĐB
10A1 Điểm tốt 15;TiẾt tốt 13; ĐỨC Anh không có sgk để học mà đem cho lớp khác mượn(anh);Lớp học thiếu tập trung đặc biệt là 2 bàn cuối(toán);Long sử dụng điện thoại trong lớp(toán);Kiệt,Nam,Đức Anh,Huy lười học bài cũ(lí);lười suy nghĩ(toán);Bài cũ yếu An,Dương,Thủy,Vi,Linh;Lan không đồng phục;Ngân không chép bài không tập trung; Long không tắt nguồn điện thoại trong giờ học điện thoại reo GVBM tịch thu. 9,2
10A2 Buổi tốt 2;Tiết tốt 20;Điểm tốt 6;Điểm xấu 4;Long không chép bài không vở bài tập bài cũ yếu;Lớp cần nghiêm túc hơn(2ba2n đầu);Quân không vở soạn bài cũ lười;Tiến không vở bài tập;Long vẫn chưa làm bài;Vũ,Sang ngủ gật;10 học sinh không mang tài liệu; Q.Anh,Kiều,Hùng,Trâm Anh trong giờ học cần tập trung việc học nhiều hơn; Thắng đi trễ. 9,54
10B1 Tiết tốt 8;Điểm tốt 5;Điểm kém 8; Lớp thiếu tích cực; Trúc Ly bài tập SGK và kiến thức momen chưa hoàn thành bài cũ đả lên bảng nhiều lần nhưng vẫn vi phạm chưa tiền bộ;Nghĩa không làm bài tập không mang vỡ;Qúy nhắc bài; 10 học sinh không làm bài tập về nhà;Bá không chú ý;Bảo ngủ;Tân bài tập về nhà không thấy; Hải,Sơn không làm BT không học bài và không chép được bất cứ công thức nào và GV nhắc nhiều lần nhưng thường xuyên vi phạm; Đôn không bảng tên,logo. 9,2
10B2 Tiết tốt 8; Điểm tốt 3; Điểm kém 9; Làm bài yếu; Hướng không ghi bài(anh); Trà không nghiêm túc cười tự do trong giờ(anh); Minh,Tú không chú ý(anh); Phương sử dụng tài liệu trong 15p(địa); Huy,Khánh không nghiêm túc(toán); Bàn 4,5 chưa nghiêm túc(địa); Minh đổi chỗ(hóa); Khánh đem quà 9.2
10B3 Tiết tốt 12; điểm tốt 4; Điểm kém 6; Phong chưa học bài chưa ghi bài; Thế Anh,Linh không có vở hóa; Trực nhật cần chú ý lau bảng sạch hơn; Bình không chú ý môn toán; Khang khọng chú ý; Thiện,Lễ ngủ(anh); 1 số bạn chưa tập trung trong giờ bài tập(hóa); Lớp trưởng cần nghiêm túc. 9,3
10B4 Điểm tốt 6; Điểm kém 1; Tiết tốt 4; Lớp chưa chú ý Tồ 3 đầu giờ ồn; Lực,Ánh,Chí không nghiêm túc; Hải hát trong tiết học; Tài thiếu nghiêm túc; lớp học uể oải; Lớp đốt phượng tím gây mùi khai khó chịu; Hải chưa nghiêm túc; Woen,Hải vắng KP. 9
10B5 TiẾt tốt 9; điểm tốt 9; Điểm xấu 10; Uyên, vắng không phép; Thùy Linh ngủ cả tiết; Thùy Linh,Thị Linh không mang vở; Thùy Linh cần chú ý để thi học kì tốt; Lớp vắng nhiều; Minh,Huy,Hiển ổ định chậm; Thùy Linh chưa học bài; Thùy Linh,Hoàng chơi tìm số trong giờ học; Tác phong lớp chậm tập chưa nghiêm túc(QP); Hoàng vô trễ; Duy không SGK; Thùy Linh nói chuyện; Quân làm việc riêng; kĩ năng yếu(địa); Duy không bảnh tên,logo; Uyên,Trang đi trễ; Tiền đi trể. 8,8
10B6 Tue61t tốt 4; Điểm tốt 6; Điểm xấu 3; Tuấn.Kiên lười ghi bài; 16 hs không mang SGK; Long,Tuyên,Thịnh không ghi bài; Trường,Liên,Thiện lười học; Thịnh,Hậu,Nam ăn quà; Trường ra khỏi chỗ; Tuyên,Nam không chú ý; 11 hs không học bài; Hậu,Kiên,Tỉnh không làm BT mất trật tự; Trường phát ngôn bừa bải; Thịnh,Trúc,Tiến không nghiêm túc; Long không mang vở; Nhiều hs lười chép bài; Hậu,Khánh,Nam,Thịnh chưa nghiêm túc trong giờ học; Hải,Tiến,Nam không đóng thùng; Thịnh không mặc áo đoàn 9.25
10B7 12 hs không mang SGK; Kiềm xăm tay trái phản cảm; HS cần chú ý chủ động làm BT; Tiến,Đạt ngủ trong lớp; Khánh,Quỳnh ngồi chơi; Trung không nghiêm túc; 2 hs không đồng phục; Thuận,Tiến,Minh không chú ý; 1 số hs chưa tập trung GN nhắc nhiều; Thuận đổi chỗ xuống bàn cuối ngồi nói chuyện. Sơn cúp học; Trung không đóng thùng; Nhiên không đóng thùng; Quỳnh son môi giày không bít gót; Tiến không đóng thùng. 8.6
10B8 Điểm tốt 7; Điểm yếu 3; Tiết tốt 7; Buổi tốt 1; 16 hs không có SGK; Lớp nghiêm túc nhưng 1 số em khá mệt mỏi; Huy,Tuyên,Nhi chưa làm BTVN; Lớp cầ học bài cũ ở nhà; MY,Vân,Nghĩa,Hà cần cố gắng nhiều; kĩ năng tính toán chưa tốt; Kiệt giày không bít gót; Trâm không áo khoác; Lên ăn quà. 9,3
11A1 Điểm tốt 10; Tiết tốt 25; Buổi tốt 4; Quang cần chú ý 9,8
11A2 Buổi tốt 1; Tiết tốt 10; điểm tốt 2; điểm xấu 5; Trường phát ngôn tự do; Cần tập trung hơn; Sơn quên vờ; Trung nằm trên bàn; Trường,Trung cần chép bài. 9,45
11B1 Điểm kém 1; Lớp ổn định rất chậm; Lớp rất ồn ăn quà; Phúc,Tài đổ chổ; Minh nói dối GV; Bàn cuối không ghi bài; Bảng bẩn; Hoàng không chú; Mi cần nghiêm túc hơn; Lớp trể 5p không cập nhật TKB; Đầu giờ lớp rất ồn; Hoàng,Tài,Ngân vắng KP; Trọng không bảng tên giày không bít gót; Thành không bảng tên. 8,6
11B2 Điểm tốt 5; điểm xấu 4; tiết tốt 6; Tài chưa nghiêm túc; Bài cũ yếu; Nhất không ghi bài đầy đủ; Quyền,Lộc,Tài không đồn phục; Quyền không tôn trọng GV; Lớp ồn không ghi bài ăn quà tyrong giờ; Quyền,Nhất ngủ; Lộc,Tùng,Trường chưa nghiêm túc; Sơn,Trường đùa giỡn; Lộc,Uyên,Phúc không chú ý ồn; Phúc còn nói chuyện; Lớp cần chú ý; Nhất dép sai quy định; Nhất không đóng thùng; Quyền không áo đoàn, đeo hoa tai. 8,7
11B3 Điểm tốt 11; điểm kém 7; Tiết tốt 2; Lan,Hiền,Dung vắng KP; Trang,Trâm,Anh,Toàn,Thái không đồng phục thể dục; Lớp phần lớn vẫn lười học bài; Hs quên nhiều kiến thức. 8,8
11B4 Tiết tốt 6; Điềm kém 1; Tài không đồng phục; Thành đùa giỡn; lớp tập trung trể; Cầ làm BT tích cực hơn; Hậu cần tích cực hơn; Trung(đau mắt) không chép bài; Thoại Nguyên không chép bài quên vở; 11 hs không mang SGK; Hoa,Tài,Nguyên,Trường không học bài; Hoa cần xem lại thái độ học; Tuấn không chú ý;Hậu ghi bài không đầy đù; Hữu Tài chửi thề; Gia Hoa,Trung,Nguyên,Tài ngủ trong lớp; Hữu Tài không đóng thùng; Duy không logo; Hữu Tài phát ngôn bừa bãi(nói tục) thiếu tôn trọng GV không đóng thùng; Khìn giày sai quy định; Hân giày sai quy định. 8,8
12A1 Tiết tối 17; Điểm tốt 5; Điểm kém 10; Lớp ồn đầu giờ 9,42
12A2 Buỗi tốt 1; Tiết tốt 12; Điềm tốt 10; Điềm xấu 9; Nhóm nữ làm việc riêng giờ thể dục; 1 số hs còn trao đổi giờ công nghệ; Hiệp,Đức Hiếu nói chuyện nhiều; Thu,Yến đi trễ. 9,4
12B1 Tiết tốt 7; Điểm kém 2; Quốc có thái độ vô lễ với GV; Vận dụng yếu, trầm; Phương,Tài,Quốc trễ 9,19
12B2 Tiết tốt 15; Điềm tốt 12; Điểm xấu 3; Tiền,Bảo đi trể; Lớp trầm; Bài cũ yếu; H.Anh làm việc riêng; Khìn không làm BTVN; Ý thức đọc bài của lớp yếu. 9.35
12B3    

Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 



 

thăm dò ý kiến

Cảm ơn đã ghé thăm website của trường chúng tôi. Xin hãy cho biết bạn là:

Phụ huynh học sinh của trường

Giáo viên, nhân viên của trường

Học sinh của trường

Cựu học sinh của trường

Khách

thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 214
  • Tháng hiện tại: 13924
  • Tổng lượt truy cập: 2538115

Liên Kết

VIDEO NỔI BẬT