05:02 ICT Thứ năm, 13/06/2024

Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 10 HKI năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/11/2016 23:52 - Người đăng bài viết: thptchuv
Đoàn trường xin thông báo kết quả thi đua trong HS như sau:
Tuần 10
LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐHT
10A1 1 buổi tốt. 15 tiết tốt. 12 tốt. 8 kém. Thiếu tập trung. Trực nhật k cất bong TD. Trúc, bảo ít chú ý. 9.32
10A2 Buổi tốt: 1. Tiết tốt 14. 2 tốt. 10 kém. Phương k ĐP. Phương ồn.  Lớp ổn định chậm. Nguyên, Quân, T Thắng, Phương giỡn. Triết k nghiêm túc. Tiên ngủ. Lớp ồn. Ngọc Mai k nghiêm túc. Lớp bẩn. Khanh, My, K Anh, Thảo, Quỳnh mang giày sai. HS nam ra ngoài nhiều 5’. Thảo k logo, BT. Trung Đức quần sai. Triết ăn quà, k AK. Chiến ăn quà. 9.38
10B1 3 tiết tốt. 15 tốt. 9 kém. Q Quân, Yến, Ly nc. Trực nhật k mang ghế GV. Ly nói tục. K đổ rác. 8.93
10B2 3 tốt. 13 kém. Lớp cần nghiêm túc hơn. Ngân nhắc bài. Tuấn sd ĐTDD. 3 hs K ĐP. Trang chép bài k đầy đủ. Lớp k xóa bảng. Nga ăn hàng. Trực nhật trễ. Phúc trễ. Hằng k bít gót. 8.96
10B3 15 tốt. 12 kém. T Hạnh *2, H Linh, P Tuấn, Khoa, Lê Tuấn, Hải, Sơn KP.  P Tuấn sd ĐT. Vi, Hải nc. Hải chép bài k đủ. Nghị ăn quà. Khoa, Khôi*2, Đạt k nghiêm túc. P Tuấn, Đức, Sơn cần chú ý hơn. Khôi, H Linh k ĐP. Khánh Vân trễ. Hành lang dơ. Lớp có hoa tươi. 8.7
10B4 Hoài, Phước ăn hàng. Đình Thịnh trễ. Yến, Phước đùa giỡn quá mức làm bể cửa kiếng 10b2. Cờ đỏ k tổng hợp. k có sổ.  
10B5 9 tốt. 9 xấu. Lyra, Vũ KP. Diệp quay bài. Đức Khải k BT, k viết bài, k tập trung. Phúc, Tuấn cần chú ý. K khóa cửa khi học TD. Hậu ăn hàng. Tuấn k logo. Hải trễ. Trực trễ. Lớp ồn. 8.97
10B6 12 tiết tốt. 3 tốt. 8 xấu. Tuyên k ĐP. Phúc, Hùng nằm. Thúy Anh k chép bài. K khóa cửa khi học TD. Tuyên dép sai. Thúy Anh ăn quà, áo len. Linh, Phước, Anh ăn quà. 9.37
11A1 4 buổi tốt. 23 tiết tốt. 5 tốt. 1 kém. HS nam ra ngoài nhiều 5’. Bình k trung thực, mặc AK của bạn. 9.76
11A2 7 tiết tốt. 6 tốt. 5 kém. Đầu giờ ồn. 5 HS đổi chỗ. Ngân cần chú ý hơn. Kiều, Lê Quốc Huy mất trật tự.  Ngọc, Ngọc Mai, Ngân trễ. 2 HS nữ áo len. An trễ. 9.26
11B1 2 tiết tốt. 2 tốt. 10 kém. Thảo, T Nghĩa giỡn. Q Bảo, Đôn ngủ. Sơn nc. Hy sd tài liệu. D Bảo k chép bài. Sang, D Bảo nc. K đổ rác.  T nghĩa, Hy, Dũng k AK. Lan k logo, AK, BT. HS ra ngoài nhiều 5’. 8.88
11B2 6 tiết tốt. 7 tốt. 10 kém. Nu, N Tài KP. Bình k tập trung. Ngọc Tài tạt nước. Lớp lộn xộn. Hoàng Long k AK, đổi chỗ. Thanh Thảo, Hasanu k HHĐ. Thế Anh áo len, giày sai. Thảo nhặt đồng hồ trả lại cô Nguyệt. 9.21
11B3 6 tốt. 12 kém. Soan, Như KP. HS tập trung chậm k nghe lời GV. M Hoàng k viết bài. T Anh ngủ. Duy đổi chỗ. Lớp k ổn định. Lệ Uyên trễ. Nhi, Hiển k HHĐ. Linh A, Lệ Uyên trễ. Uyên, Giang son môi. 9.03
11B4 8 tiết tốt. 4 tốt. 5 xấu. Trúc, Q Khánh, Lyya KP. Thành, Thương, Hậu trao đổi. Lộc quần sai. Thanh long chép bài k đầy đủ. 1 số k tập trung. Thương, Hảo, Hương, Hậu cần tập trung. Quyên, Ánh, Ly k chú ý. P Hảo k có vở ghi. Thành ồn. Thành Long nhặt chìa khóa. Tập TD k nghiêm túc. Khánh trễ. 9.17
11B5 13 tiết tốt. 11 tốt. 8 xấu. Thuận, Linh KP. P Uyên, K Linh sd tài liệu. Long k ĐP. Tập TD k nghiêm túc. Lớp ồn *2. 9.46
12A1 1 buổi tốt. 15 tiết tốt. 25 tốt. 6 xấu. Lớp ồn. Hà ăn hàng 9.6
12A2 2 buổi tốt. 14 tiết tốt. 7 tốt. 13 xấu. Huyền trễ. Nguyễn Thư cần chú ý. Hà Trang, Phương k AK. Khải k BT. HS ra ngoài nhiều 5’ đầu giờ chiều. 9.47
12B1 2 tiết tốt. 10 tốt. 5 yếu. Võ Trường đổi chỗ. Trung Nguyên k ghi bài.  Trọng giày sai. Sang trễ. HS ra ngoài nhiều 5’ đầu giờ chiều. Lớp có hoa tươi. Tùng, Thủy, Sơn k AK. 9.03
12B2 1 buổi tốt. 9 tiết tốt. 11 tốt. 10 xấu. Dương*2, Phúc k nghiêm túc. Phúc trễ. Có hoa tươi. N Thư k AK. 9.3
12B3 12 tốt. 11 kém. Yến, Loan KP. Nam Phương, Vân, Yến Nhi nc. T Nguyên, Yến Nhi, Nam cần chú ý hơn. T Nguyên ngủ. Lớp k tập trung. Lớp ồn. Lớp ngồi cc lộn xộn. 6HS k AK. K’ Nguyên ăn hàng. Hân k AK, logo, BT. K’ Thúy quần đen. HS ra ngoài nhiều 5’ đầu giờ chiều. 8.76

Tuần 09
LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐHT
10A1 Buổi tốt 3, Tiết tốt 16, điểm tốt 3, điểm kém 3. Còn làm việc riêng. Còn nói chuyện riêng nhiều. Sơn không đồng phục. Lớp xếp hàng k nghiêm túc. 9.46
10A2 Tiết tốt 3, điểm tốt 1, điểm kém 2. Thi nói chuyện nhiều. Dương, Mai, Quân, Vương k đồng phục TD. Xếp hàng chào cờ còn lộn xộn, ngồi lộn xộn không đúng hàng. 5 bạn không có huy hiệu đoàn. Lớp chưa đổ rác, chưa trực nhật, còn bẩn. Triết muộn 9.33
10B1 Tiết tốt 8, Điểm tốt 14, Điểm kém 9. Yến sơn móng tay. Bảo, Lộc, Ly chưa chú ý. Quốc Quân chửi thề. H.Trang áo len 9.25
10B2 Tiết tốt 3, điểm tốt 8, điểm kém 16. Phúc chưa trung thực. Phúc Triết đổi chỗ .Chiến k chú ý. Tập trung chậm. Hằng, Huân cần chú ý nghiêm túc. Bằng nhuộm tóc, dập tóc. Thảo áo trắng sai quy định. Trang son môi, Huân trễ. 8,78
10B3 Điểm tốt 2, điểm kém 8. Đạt, Tùng, Việt, Sơn KP. Vệ sinh bẩn, bàn ghế không ngăn nắp. Ánh ngủ trong lớp, k chép bài. Khoa đổi chỗ. Khôi cần nghiêm túc. Còn ồn. Khôi nói tục. Lớp trực muộn. Vệ sinh lớp bẩn. Lớp ồn đầu giờ. Long logo. 8.4
10B4 Tiết tốt 6, điểm tốt 1, điểm kém 5. trinh, Hải, Thuận KP. Đình Thịnh cúp tiếp. Hải k đồng phục. Văn, Hải nói chuyện. Hoàng, Thuận, Chí Phước nói chuyện. B. Minh nằm ngủ. Triều đổi chỗ. Minh k bảng tên. Có hoa tươi 8.3
10B5 Điểm kém 5, điểm tốt 6. LanhKP*2, Khải, Huy, Cường KP. Tuấn nhai singum. Quỳnh, Phúc ngủ k nghiêm túc. Lớp ồn cuối giờ, không nghiêm túc. Nhắc nhở nhiều. 14 hs k dụng cụ. Đức Tuấn bị GV nhắc nhở. Trúc Mai k tập trung. Khánh ak vẽ bậy. 9.06
10B6 Điểm tốt 10, điểm xấu 07, tiết tốt 05. Hùng k chú ý. T. Phúc nằm bàn, Phúc k ghi bài. An k chú ý. Phúc, Thảo k huy hiểu Đoàn. Tiên k đóng thùng.Phúc không bảng tên k đóng thùng mang theo thuốc lá. Lớp có hoa tươi. 9.06
11A1 Điểm tốt 15, Điểm kém 2, Tiết tốt 15, buổi tốt 3. Duy ngồi sai chỗ chào cờ. Nam đi trễ+ k bảng tên. Có hoa tươi. Thúy, Nhật Huy trễ. Hoài Nam áo len. 9.58
11A2 Buổi tốt 1, Tiết tốt 14, Điểm tốt 10, điểm kém 3. Lớp ồn 15’ đầu giờ. Vũ, Long k làm bài mà k nhận. Quốc Anh mất trật tự. Thương trong các tiết học nằm ra bàn.1 hs nữ áo len. Chiến , Đức Anh, Huy muộn. 9,51
11B1 Điểm kém 6, điểm tốt 5, . Lan, Trọng Nghĩa ngồi sai vị trị, Long đi trễ. Nhân k chú ý. Dũng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ý thức học tập vẫn kém, Hùng đổi chỗ. Dũng, Bão hay ngủ gật trong giờ, lớp không hoạt động. Lớp có hoa tươi. 1hs nữ mặc áo len, Dũng k logo. 8.45
11B2 Tiết tốt 7, Điểm tốt 4, điểm kém 6. Thế Anh, Sơn k ĐP. Hiền, Khang, Tài k chú ý. KT chưa nghiêm túc, Ngọc Tài nói chuyện, Q.Anh, Duẫn k ĐP. Lớp k ổn đinh, T. Anh k AK. Lớp ồn. Thảo Vy uốn tóc. Chi áo len. Cờ đỏ 11b2 k tổng hợp sổ. 9.0
11B3 Điểm tốt 3 điểm kém 6. Huy kp*2, Lý, L.Uyên, T.Anh KP. Huy K nghiêm túc. Lâm, Trang ngồi sai hàng chào cờ. Lớp ồn trong giờ chào cờ. SHL ồn. Huy áo len k logo k bảng tên. 9.16
11B4 Tiết tốt 1, điểm xấu 4, điểm tốt 5.Quyên kp*3, Quân KP*6, Khánh, Quỳnh, Ánh, Diệu, Hương, Nam, Sáng KP. Lyza KP*4. Tổ 1 nói chuyện, Ngọc, Hậu, Tự ý đi lại trong giờ học. Bảo, Thương đùa giỡn. Hướng nói chuyện. Chí k nghiêm túc có thái độ với GV. Hướng, Hoàng Chí k tự ý chép bài. Hailen, Lương muộn. 2 hs mặc áo len 8.62
11B5 Tiết tốt 5, điểm tốt 12, điểm kém 4. Thuận KP *2. Vân Kp, Long KP*3. Thùy VY nhóm trưởng tụ tập nói chuyện. 1 số còn trao đổi. Quỳnh, Tuấn, Q. Huy k ĐP. Tuấn cần chú ý hơn trong giờ học. Tường Uyên son môi.Thế Anh áo len. Tuấn trễ. 9.19
12A1 Buổi tốt 1, tiết tốt 17, điểm tốt 11, điểm kém 3. Thiện hay ngủ. Bảo ngồi sai hàng. 9.55
12A2 Buổi tốt 1, điểm tốt 1, điểm xấu 6, tiết tốt 14. Thái KP.  Lớp chưa đổ rác, ồn 15’ đầu giờ. Thảo trễ. Hồng Sơn muộn quần sai quy định. Lớp có hoa tươi 9.48
12B1 Điểm tốt 18, buổi tốt 2, điểm yếu 5, tiết tốt 9. T. Nguyên, V. Trường, Trâm cười trong giờ học. còn trao đổi KT. Bảng xóa bẩn. Phương Nam, Võ Quang Trường nói chuyện trong giờ chào cờ. VS bồn hoa bẩn. Lớp chưa đổ rác. Đầu giờ lớp ồn. lớp có hoa tươi. Sơn áo len k bảng tên. 9.22
12B2 Buổi tốt 1, Điểm tốt 7, tiết tốt 4, điểm xấu 12. Chưa chuẩn bị dụng cụ. Hiếu k tập trung, 2 hs k mang tài liệu, X. Trang, T. Trang mang quà vặt. Lớp xếp hàng chào cờ lộn xộn. bồn hoa trước lớp bẩn.Trang muộn. T. Trang mang đồ ăn vào lớp. Lớp có hoa tươi. 9.1
12B3 Tiết tốt 10, buổi tốt 2, điểm tốt 10, điểm xấu 3. Hậu Kp. Phi Nam không NT. Bình, Nam ngủ trong lớp. VS lớp cần chú ý. Bình đổi chỗ chào cờ, lớp ngồi lộn xộn, Nghĩa đi trễ. Lóp ồn, Tấn Tài đi trễ. Lê Duẫn, Hoa đi trễ. M. Tuấn, Gia Hân áo len Thoại Nguyên, M.Tuấn gây xích mích với nhau. T. Nguyên mượn áo Tấn Lộc lên trình diện.  Lớp có hoa tươi. 8.99

Tuần 08
LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐHT
10A1 8 tiết tốt. 3 tốt. 5 kém. Cần chú ý hơn. Chưa tập trung. Trang k HHD. Trang k đội mũ BH. 9.25
10A2 1 buổi tốt. 8 tiết tốt. 3 tốt. 5 kém. D Mai k tập trung. Q BẢo, Phương k ĐP. Ý thức kém. Khanh, Trung k AK, T Quỳnh k HHĐ. Lớp sinh hoạt đối phó. Triết trễ. Nguyên giày sai. Trực nhật trễ. T Mai áo len. Q Bảo hút thuốc. Thanh tài hút thuốc, k BT. 9.29
10B1 Tiết tốt 11, 7 tốt, 6 xấu. Tài, Dũng nằm ra bàn. Quốc Quân nc. Hoàng, Quỳnh chưa tập trung. Dũng ăn hàng. Trực nhật trễ * 3. lớp ồn đầu giờ. V Anh nhuộm tóc. 9.2
10B2 Buổi tốt 7. 3 tốt. 13 kém. Trang, Sanh KP. Trực nhật trễ. Trao đổi. Nga nói dối GV. Thảo, Bảo cần nghiêm túc hơn. Hằng ăn hàng. Ly tóc sai. H Phúc BT sai. Chiến, Lương có hành vi xích mích. Hành lang bẩn. Trân son môi 9.16
10B3 8 tiết tốt. 7 tốt. 10 kém. K’ Hạnh A KP. Tuấn, Vương ngủ trong lớp. Vĩ k nghiêm túc. Khoa *2, Khôi, Việt, Đô nc. Long k HHD. Hải k BT. Ồn 15’. 9.1
10B4 1 tiết tốt. 9 tốt. 11 xấu. Hạnh, D. Phước, Hải KP. B Minh*2 nằm ra bàn. Thoa, Thắng, Ninh, Hy nc. Q Thịnh ý thức kém. D Phước k ĐP. Lớp thiếu nghiêm túc. B Minh k chép bài. Vệ sinh bẩn. Ninh k ghi bài đủ. Ý thức học kém. Yến trễ. Hạnh*2, Hải, Thảo, Hạnh, T My k HHD. K đổ rác. Hành lang bẩn. 8.47
10B5 2 tốt. 8 xấu. Huy*2, Vũ*1. Lành k nghiêm túc. Long tự ý ra khỏi chỗ. Phúc bị GV nhắc nhở. Ly, Nguyên k chú ý. Chi nc, k ghi bài.Vũ k sovin. Hoài, Lira, Bích, Lành, Hải, Anh Tuấn trễ. Nguyên k bít gót. K sinh hoạt 15’. 9.06
10B6 Tiết tốt 5. 10 tốt. 9 xấu. Tuyên k chép bài. Cần tập trung hơn. Lan Anh nói tục. Hiền giày sai. Quỳnh son môi. 8.95
11A1 3 buổi tốt. 18 tiết tốt. 10 tốt. 3 kém. Nam KP. Hành lang bần. T Giang k BT, logo. 9.64
11A2 12 tiết tốt. 5 tốt. 2 kém. Lê Q Huy k chép bài. ồn  15’. Kiều tập TD k nghiêm túc. Sang k AK. Hạnh son môi, dập tóc. 9.5
11B1 9 tiết tốt. 7 tốt. 15 kém. Sơn, T Nghĩa, Q Bảo KP. Nhiều HS nc. Hậu, Hy trao đổi. Hy, Q Bảo, đôn, Dũng k chú ý. Thành ý thức chưa đúng mực. 1 HS giày sai. Hành lang bẩn. 1 HS k HHD. Có hoa tươi. 9.39
11B2 Buổi tốt 2. 6 tiết tốt. 6 tốt. 25 kém. Một số trao đổi. Hiền không chú ý, k chép bài. Hân trễ*2. Hiền k bt, logo. K đóng cửa khi ra về. Vy uốn tóc, nhuộm. 4 HS áo len. K’ Trung gây xích mích, lôi kéo HS đánh HS THCS QH. 9.13
11B3 3 tiết tốt. 2 tốt. 9 kém. Hương*3, Lý, H.Hoàng, Huy KP. Lớp cần tập trung hơn. Uyên học địa trong giờ. Phong, Yến k chú ý. Còn trao đổi. Trang nc. L.Minh ngủ. Sơn, Trang trễ. Hành lang bẩn. lớp ồn 15’. Huy, Hiển giày sai. Lớp phó tổng hợp chưa trung thực. 9.0
11B4 1 tiết tốt. 1 tốt. 11 xấu. Quân, Trung*4, Quỳnh, Diệu, Thành KP. Chí, Ngọc lừa dối GV. Trao đổi nhiều. Lộn xộn. Bẩn*2. Chí, Lộc k chú ý. Quỳnh k chép bài. Hướng k ĐP. Hướng, Hoàng, Thiện, Q.Nam tự ý đổi chỗ. P. Hảo k logo, BT, sovin. Trung, Chí ngủ. Nhật Trung vô lễ. 8.4
11B5 11 tiết tốt. 18 tốt. 11 xấu. Q. Huy KP. Anh Tuấn BT sai. 9.39
12A1 3 buổi tốt. 25 tiết tốt. 11 tốt. Mạnh k chép bài. My trễ. Trân trễ. 9.76
12A2 2 buổi tốt. 14 tiết tốt. 4 tốt. 6 xấu. Vy KP. Ngọc tóc lập dị. Vy son môi. 2 HS áo len. 9.41
12B1 Uyên k tập trung. Nam ngủ. Trao đổi 1 tiết. Lộc k chép bài. Lớp ồn. Trang cúp TD. Hùng k ĐP. Thành Nguyên ăn quà + nói dối GV. 9.24
12B2 Buổi tốt 1. tiết tốt 9. 7 tốt. 3 xấu. Trân trễ. Lớp có hoa tươi. 9.35
12B3 6 tốt. 13 xấu. Loan, Bình *3, Thảo, Thúy, Yến, Nghĩa KP. Huy, Dung, K’ Nguyên*3 k tập trung. Hân nhắc bài. Lợi*2, Dung k nghiêm túc. Bình đổi chỗ. Lớp đổi chỗ nhiều. Loan, Tuấn làm việc riêng. Lớp phó tổng hợp k trung thực. Ồn 15’ *2. Hân k HHD. Thoại Nguyên k AK, k ĐPTD, k BT. Yến, Trường, Nam ăn quà. Đ Huy k đóng thùng, mũ màu, BT sai. 8.65
Tác giả bài viết: Admin
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

  

thăm dò ý kiến

Cảm ơn đã ghé thăm website của trường chúng tôi. Xin hãy cho biết bạn là:

Phụ huynh học sinh của trường

Giáo viên, nhân viên của trường

Học sinh của trường

Cựu học sinh của trường

Khách

thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 255
  • Tháng hiện tại: 13965
  • Tổng lượt truy cập: 2538156

Liên Kết

VIDEO NỔI BẬT