15:39 ICT Thứ tư, 22/05/2024

Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 1, 2, 3 HKI năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/09/2017 21:17 - Người đăng bài viết: thptchuv
NQHS

NQHS

Đoàn trường xin thông báo kết quả thi đua trong HS như sau:
Tuần 01 NH 2017 - 2018

LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐHT
10A1 6 buổi tốt. 27 tiết tốt. 5 tốt. Trúc nc. Cần xóa bảng sạch hơn. A Vũ k đóng thùng. 9.8
10A2 1 buổi tốt. 14 tiết tốt. 5 tốt. 3 kém. V Hiền k ĐP. V Hiền *2, Tuyên KP. Thiếu 3 tiết. X Hiếu k AK, giày sai. Thiệp giày sai. Hiền quần đen, áo viền đen. Tiên, Trung, Phương, Tuyên k AK. 9.34
10B1 16 tiết tốt. M Tuấn KP. Trinh trễ. Thiện k AK. Hải, Nhân k bít gót. Quỳnh mũ đen. 9.65
10B2 2 buổi tốt. 13 tiết tốt. 14 tốt. 4 kém. Hoàng KP. Ngân k chú ý. Lớp ồn. Khánh k chép bài.  Luân nc, k chép bài. T Tài nhuộm tóc, k bít gót. H Vũ k đóng thùng. H Hùng k AK. HS ra ngoài nhiều chuyển tiết. T Lâm k AK, trễ. Q Huy trễ. Tài tóc sai, k AK, trễ. Khanh k bít gót. 9.3
10B3 1 buổi tốt. 4 tiết tốt. 3 tốt. 3 kém. Trung Anh, Tín, Cường KP. Nhân nc. Yến, Linh, Trung Anh*2 k AK. Hiền k bít gót. 9.25
10B4 7 tiết tốt. 6 tốt. Thy, Vỹ, Khang*2 KP. thiếu 2 tiết. Tuấn, Chi trễ. Quỳnh, Thư, Nhi k Ak. Đổ rác trễ. 9.39
10B5 2 buổi tốt. 10 tiết tốt. 9 tốt. Ánh*2, Bảo*2, Tài*2 KP. Khải hút thuốc. K Him giày sai. Tài k đóng thùng. Hải, Bầu, Hiền k bít gót. 9.42
10B6 2 buổi tốt. 17 tiết tốt. 2 tốt. Việt, Hải, Hoàng KP. Thiếu 1 tiết. Thiện, Hà k AK. Phúc K AK, k bít gót*2. K Thiện giày sai. 9.7
11A1 2 buổi tốt. 14 tiết tốt. 8 tốt. Hồng KP. Bảo k đóng thùng. 9.55
11A2 Không ghi tên lớp trong phiếu tổng kết sđb. 1 buổi tốt. 12 tiết tốt. 4 tốt. 1 kém. 2 tiết thiếu chữ kí, điểm. 2 tiết tự quản. 9.68
11B1 5 tiết tốt. 5 tốt. D Mai, N Mai, My KP. Phương ý thức kỉ luật chưa tốt. Thiếu 4 tiết chưa kí. V Phương k AK, giày sai. T Xuân tóc sai. V Anh nhuộm tóc, k AK. Trân trễ.  H My k AK. 8.77
11B2 2 buổi tốt. 10 tiết tốt. 5 tốt. Thịnh, Nga KP.  Lớp k trực nhật. 9.7
11B3 8 tiết tốt. 5 tốt. Thiếu tập trung. Thắng k SHCD. Khánh, Khôi, Vương, Khoa C Hoàng k AK. M Tâm k bít gót. 8.3
11B4 1 buổi tốt. 19 tiết tốt. 6 tốt. 1 kém. Không chào giáo viên. D Khánh k AK. Bích trễ. Quỳnh k AK, nhuộm tóc. 9.46
11B5 5 tiết tốt. 6 tốt. M Đức, Trung hút thuốc. Triết k AK, k đóng thùng, trễ. Đô nhặt chìa khóa. Tuyên,  H Thảo giày sai. Quỳnh nhuộm tóc.   9.19
12A1 5 buổi tốt. 26 tiết tốt. 2 tốt. 1 kém. 9.93
12A2 4 buổi tốt. 20 tiết tốt. 8 tốt. Hiên, Dương nhắc bài. 1 số thiếu tập trung. Hạnh k AK. 9.82
12B1 3 buổi tốt. 15 tiết tốt. 4 tốt. 2 kém. D Bảo k AK. Đôn k AK, trễ. Nghĩa trễ. H Long k Ak. 9.6
12B2 1 buổi tốt. 10 tiết tốt. 3 tốt. 2 kém. N Tài KP. Q Anh chưa nghiêm túc. K Tài  tóc sai. 9.52
12B3 25 tiết tốt. 5 tốt. Chuyên KP. Đ Huy k AK. Kiệt trễ.  9.38
12B4 27 tiết tốt. 2 tốt. Nam KP. Nam trễ. T Long trễ. Ánh nhuộm tóc. 9.05

Tuần 02 NH 2017 - 2018

LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐHT
10A1 3 buổi tốt. 26 tiết tốt. 10 tốt. 9 xấu. Tiến, Ngọc, Vũ, Triều, Hải, Hoàng, Trường, Ân k ĐP. Cuối giờ ồn. Đầu giờ ồn. Thu Diệu trễ. Hải SH 15’ k ngtuc. 9.25
10A2 4 tiết tốt. 15 tốt. 4 kém. Đạt, Hiệp, Hiếu, Lương KP. Hiền, Tuyên*2 KP. Vỹ ngủ. Hiếu dép lào. 9.16
10B1 10 tiết tốt. 8 tốt. 2 kém. Trường, Phát, H Hưng, Tùng, Đoàn, X Hưng k ĐP. Cần tỉnh táo hơn. 8.3
10B2 2 tiết tốt. 18 tốt. 4 xấu. 21 HS k ĐP. 8 HS chưa viết bài. Thảo mất trật tự nhiều lần. Lâm nói dối. Quân mang dao, thuốc lá. Thảo Khang k chú ý. Lớp uể oải. Tài, Phúc, Hoàng, dức Tài KP. Tài, Hoàn cúp. H Vũ, H Phúc cúp. H Sơn cúp, đeo khoen tai. 8.95
10B3 1 tiết tốt. 12 tốt. 8 kém. H Cường*2, Nhân KP. Hiền, Trung Anh, Tín, Bình, V Quốc ồn. Kha, Nhân k ĐP. T Hiền son môi, nhuộm tóc. T Anh k MBH. T Huy cúp TD. 8.8
10B4 12 tiết tốt. 7 tốt. 7 xấu. Việt, Hưng, T Anh, Trường*2, Ánh*2 KP. Thương nhắc bài. Nam chép bài k đủ. Huy Tuấn k ĐP. Tuấn chưa chú ý. 8.7
10B5 1 buổi tốt. 17 tiết tốt. 16 tốt. 6 xấu. Nhi KP. Tài k ĐP. Đô nhặt chìa khóa. 9.6
10B6 12 tiết tốt. 9 tốt. 3 xấu. T Hạnh k ĐP. M Đức chở HS k MBH. C Nguyên cúp TD. Thắng trễ. 9.5
11A1 3 buổi tốt. 23 tiết tốt. 23 tốt. Thanh KP. 9.86
11A2 12 tiết tốt. 24 tốt. 5 kém. nữa lớp k làm theo yêu cầu GV. Quân phát ngôn thiếu văn hóa. 9.41
11B1 2 tiết tốt. 13 tốt. 6 xấu. Nguyên, Thiện, ĐHằng KP. V Phương k đóng thùng. Tập trung TD thể dục trễ. 9.24
11B2 32 tốt. 9 xấu. Trâm KP. K Nga, Nga, Hậu, Trâm kém tập trung. 8.96
11B3 4 buổi tốt. 24 tiết tốt. 11 tốt. Lớp thiếu tập trung. Phước k mũ BH. M Tâm B k MBH, ngồi ngược trên xe. Ly giày k bít, xăm tay. Triều trễ. 9.3
11B4 10 tiết tốt. 16 tốt. 2 xấu. 9.6
11B5 1 tiết tốt. 7 tốt. 6 kém. Thảo k chép bài*2, k chú ý.  Trung, Đức ồn. Tuyên đổi chỗ. Vệ sinh bẩn. Đức, Tuấn*2, Long Quân, Huy, Triết KP. Triết đi xe quá tốc độ, chở Tâm ngồi sai, k MBH. Triết trễ. A Tuấn trễ. 9.32
12A1 1 buổi tốt. 11 tiết tốt. 15 tốt. 5 xấu. Tuấn k chép bài. Lớp chưa tập trung. 9.48
12A2 2 buổi tốt. 16 tiết tốt. 25 tốt. Hạnh trễ. 9.43
12B1 9 tiết tốt. 12 tốt. 8 xấu. Đ Anh áo len đen. An áo len, mũ đen. Tập trung TD thể dục trễ. 9.2
12B2 1 buổi tốt. 13 tiết tốt. 15 tốt. 5 xấu. Trường*2, Bảo KP. Trường áo thun màu. Xếp hàng lộn xộn. Tập trung TD thể dục trễ. 9.48
12B3 28 tiết tốt. 10 tốt. 6 xấu. Trung, Thuận KP. Long chưa nghiêm túc. 2 tiết chưa kí. Hiếu trễ. 9.53
12B4 5 tiết tốt. 7 tốt. 9 xấu. Chi sai ĐP. Minh, Ly, Thành, Nhi nói chuyện. Giờ bài cũ yếu cần nghiêm túc hơn. 8.84

Tuần 03 NH 2017 - 2018

LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐHT
10A1 Điểm tốt 5, điểm kém 4, tiết tốt 15. Tân, Hải k đồng phục thể dục. Hải đánh nhau. 9,63
10A2 Tiết tốt 7, điểm tốt 5, điểm kém 3. Hiền, Tuyên k ĐP. 9.53
10B1 Điểm tốt 3, điểm kém 3, tiết tốt 1. 9,21
10B2 Điểm tốt 9, tiết tốt 2, điểm xấu 2. Sơn*2, Phúc*2 KP. Xóa bảng bẩn. Lâm, Thái, Phước Tài K ĐP. Nề nếp lớp chưa tốt. Vắng 5KP lễ khai giảng. Đỗ rác trễ. Quân mang thuốc + Quẹt. 8,93
10B3 Điểm kém 10, điểm tốt 9. Hai hs uể oải trong giờ học. chưa tập trung, k chuẩn bị tài liệu. 8,26
10B4 Buổi tốt 1, tiết tốt 3, điểm tốt 4, điểm xấu 8. Hương tóc sai quy định. 9,16
10B5 Tiêt tốt 2, điểm tốt 2, điểm xấu 1. Mích *3, Sơn KP. Đô k đồng phục +K trung thực. Dung, Du k đồng phục. Vắng 2 KP trong lễ khai giảng. 8,83
10B6 Buổi tốt 1, điểm tốt 5, tiết tốt 9. Việt đổi chỗ k mạng vở. Nguyên, Vũ , Thắng k đồng phục. Vắng 1 KP trong lễ khai giảng. Thành Đạt mang thuốc 9,66
11A1 Buổi tốt 1, tiết tốt 11, điểm tốt 7, điểm xấu 2. Trúc Quyên k học bài. 9,73
11A2 Tiết tốt 8, điểm tốt 8, điểm xấu 2. Thanh Thảo k chép bài đầy đủ k thực hiện yêu cầu của giáo viên. Phượng, Tiên, Quân k chép bài đủ k làm bài tập. Diễm Quỳnh chưa tục hiện đúng yêu cầu về học tập. 9,43
11B1 Tiết tốt 3, điểm tốt 4, điểm xấu 1. Văn thiện, Cao Nguyên chép bài chưa đầy đủ, phương phát ngôn bừa bãi. Vắng 3KP trong lễ khai giảng. 9,23
11B2 Điểm tốt 9, điểm kém 8, tiết tốt 4,  Koa nói chưa học bài chép bài k đầy đủ k có vở bài tập, vệ sinh rất bẩn. Vắng 1KP lễ khai giảng. 9,43
11B3 Tiết tốt 4, điểm tốt 4, điểm kém 5, Hoàng k chú ý. Lớp phó tổng hợp thiếu trung thực. Công Hoàng đánh nhau. Thanh Tùng mạc áo len k Ak. 9,36
11B4 Điểm tốt 9, điểm kém 3 tiết tốt 2. 1 KP trong lễ khai giảng. 9,33
11B5 Tiết tốt 3, điểm tốt 12, điểm kém 4. 6 hs k học bài, Triết k nghiêm túc k ghi bài. Tuyên nhai kẹo.Hiếu Thảo dánh nhau, 1 số em chưa chú ý, vệ sinh bẩn, Mai KP. 9,03
12A1 Số điểm tốt 9, tiết tốt 3. Nam*3 KP. 9,53
12A2 Điểm tốt 7, buổi tốt 1, tiết tốt 10 9,76
12B1 Điểm tốt 6, điểm xấu 3. Trâm, Uyên nói chuyện 8,97
12B2 Tiết tốt 8, điểm tốt 17, điểm xấu 2. Bỏa, Vy k ĐP. 9,6
12B3 Điểm tốt 12, điểm xấu 2. Khoa k sách giáo khoa, 4 hs k chép bài. Mang 1 cờ trong ngày khai giảng. Vắng 1 kp lễ khai giảng. 9,20
12B4 Tiết tốt 2, điểm tốt 3, điểm xấu 3. K’ Soan, Nam, Lyza K ĐP. Ly, chi trong tiết học chép bài chỉ ba dòng. Mang 1 cờ trong ngày khai giảng. Vắng 1 Kp lễ khai giảng. 9,0
Tác giả bài viết: Admin
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

  

thăm dò ý kiến

Cảm ơn đã ghé thăm website của trường chúng tôi. Xin hãy cho biết bạn là:

Phụ huynh học sinh của trường

Giáo viên, nhân viên của trường

Học sinh của trường

Cựu học sinh của trường

Khách

thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 829
  • Tháng hiện tại: 24952
  • Tổng lượt truy cập: 2509724

Liên Kết

VIDEO NỔI BẬT