04:14 ICT Thứ năm, 13/06/2024

Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 03, 4, 5 ,6, 7, 8, 9 HKI năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/11/2015 20:36 - Người đăng bài viết: thptchuv
Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 03, 4, 5 ,6, 7, 8, 9 HKI năm học 2015 - 2016

Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 03, 4, 5 ,6, 7, 8, 9 HKI năm học 2015 - 2016

Đoàn trường xin thông báo tổng hợp thi đua giữa các lớp như sau:
Tuần 09
LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Điểm
SĐB
10A1 9 tiết tốt;20 điểm tốt;11 điểm xấu;lan vẽ trong giờ môn lý;trinh không trung thực môn địa; bài cũ yếu môn văn; cần tập trung hơn môn anh;bài cũ yếu môn văn;đầu giờ một số em thiếu tập trung môn lý;nhiều học sinh lười làm bài tập an, huế, linh,thành;nam đi xe không đội mũ bảo hiểm; nga,quỳnh không áo khoác 8.8
10A2 Hùng chưa học bài chưa làm bài tập; giờ văn chưa sôi nổi; huy thiếu vở soạn; chiến,trâm anh chưa nghiêm túc làm bài văn; đầu giờ lớp ồn nhắc nhở nhiều lần môn lý;long tài chưa học bài cũ; một số chưa nghiêm túc; 15 tiết tốt; 1 buổi tốt;2 điểm xấu; 11 điểm tốt; hiên dép sai quy định; dương không áo khoác 9.5
10B1 1 buổi tốt; 12 tiết tốt; 26 điểm tốt;8 diểm xấu; lê,quy không có vở bài tập không thuộc bài; học sinh không chép bài không làm bài tập về nhà;bảo chửi tục bảng tên sai quy định; sơn không tập trung; đôn,nghĩa mang vở bài tập học sinh khác đối phó giáo viên;lười học bài cũ;dũng không vở bài tập;nhi làm việc riêng; lớp cần ôn lại kiến thức cũ; đôn nghĩa sơn sang ngọc không vở bài tập, sĩ nhân đi xe không đội mũ bảo hiễm; nghĩa không áo khoác; đôn mặt áo len; lê quy mũ sai quy định tóc dài, sinh hoạt 15’ CĐ 9.1
10B2 1 buổi tốt;8 tiết tốt;5 điểm tốt; 5 điểm kém; vắng không phép tân thanh dung thái; bảo không tập trung;thanh trà không chú ý;lớp lười học bài cũ; trao đồi bài minh phương châu uyên vânanh thảo;không đem sách giáo khoa nhiều lần hướng trà dung nam; lớp tập trung hàng chậm;tân sử dụng điện thoại di động chống đối giáo viên; văn nam chửi tục; mang bài tập không đầy đủ; dung hướng châu không đống thùng; hoài thương không làm bài tập;hưng áo len; 9.2
10B3 5 tiết tốt;9 điểm tốt; 11 điểm kém;bích trung tài thảo trinh đào nghiêm túc còn lại trai đổi bài nhiều; cần tập trtung hơn môn địa; khoa bình thiên không làm bài tập hoá; lớp ồn ào; bình hiền lệ không học bài; thảo học bài chưa kỹ;lễ dùng điện thoại di động;linh phong chơi ca rô giờ anh; không thu dọn dụng cụ thể dục; đào anh không soạn bài; mai son môi; đào không áo khoác, sinh hoạt 15’ CĐ 8.86
10B4 Hải đổi chỗ;minh ngủ trong lớp nhắc nhiều; công trí thái độ chưa đúng với giáo viên; hải không học bài ghi bài thiếu hải không chú; thuỳ không vở không học bài; thành ngủ trong lớp; quang lực hải anh không làm bài tập vào vở; lớp học uể oải; kỹ năng vận dụng bài tập còn yếu; lớp chưa chú ý; tài, thành mất trật tự; vắng không phép thu diễm chi; 8 điểm tốt ; 12 điểm xấu; 4 tiết tốt;mạnh trí mang quà lên lớp; thanh hải đánh nhau; 8.94
10B5 Thuỳ linh ngủ trong giờ sinh, văn; hoàng không chép bài; ý thức học bài cũ chưa tốt; thuỳ linh không chép bài;huy đổi chỗ; quân long không chú ý; cường nói năng thiếu tôn trọng; minh long cường nói chuyện; 5 điểm tốt;9 điềm xấu; 5 tiết tốt;thuỳ linh không đóng thùng 9
10B6 4 tiết tốt; 10 điểm tốt; 13 điểm kém;lượng oanh tuấn tuyên thịnh hoài nam kiên nghĩ học không phép; hoài nam không chú ý; khánh ăn quà; nhiều học sinh không chú ý trong giờ học; lười tập thể dục không cất bóng chuyền; hậu trường hoai nam đổi chỗ nói chuyện; kiên chưa có gắng trong giờ học ; lương oanh tuấn không chép phạt; tĩnh viết bài không đầy đủ; 1 số chưa chú ý còn trao đổi; 22 học sinh không làm bài tập về nhà; thịnh sử dụng điện thoại;9 học sinh chưa soạn bài; 19 học sinh không làm bài được; phúc ăn quà; hoainam hải thịnh ngủ; tĩnh hoainam trường phúc tuấn không chú ý; phúc tuấn phát ngôn lung tung trong giờ học; 3 buổi chưa ký sổ đầu bài;tỉnh không sơ vin; thịnh đi học trễ không bảng tên; ngọc tuyên nói tục ngồi lên bàn; tĩnh dép sai quy định;tuyên,tuấn quánh nhau; vi không áo khoác; tiến tĩnh mặc áo len; 3 học sinh trốn thể dục; hậu+2 hoc sinh nam cúp thể dục, sinh hoạt 15’ CĐ 8.45
10B7 9 điểm tốt; 9 tiết tốt; 9 điểm kém; lớp vắng nhiều học sinh không phép; diệu hoà minh hương không làm bài tập; hảo đọc truyện; trung thiếu ý thức chép bài thiều; đạt ăn quà; tuan anh quay bai môn địa; bài cũ yếu; minh chưa tích cực học; kiều đổi chỗ; hảo thiếu tập trung;lớp ổn định chậm;lớp làm bài chậm;tuấn anh không sơ vin; thuận tóc dài; minh tiến sĩ anh đi trễ; hành lang bẩn; nhật trung mang qua lên lớp; khánh,hương ngồi lên bàn; Sơn,Nhật Trung đánh nhau; 7 học sinh cúp thể duc 8.9
10B8 9 điểm tốt; 11 tiết tốt;15 điểm yếu;long ngân không vở bài tập không thuộc bài; lên yếu không lam bài nói chuyện không tập trung;ngân quỳnh không áo khoác 9.2
11A1 4 điểm tốt; 3 điểm xấu;14 tiết tốt; 1 buổi tốt;phúc nói chuyện nhiều;khánh trễ;tổ 3 chuận bị bài sơ sài;thể dục chưa ký sổ; 9.2
11A2 Ngọc trường trọng bài cũ yếu; trương cúp tiết; khải không phép; cả lớp chưa làm bài tập; trung trường đổi chỗ; khoa ngọc không phép;đông không làm bài;một số chưa tập trung; trang vi khải cần chú ý hơn; tuyên dương phùng trả lại tiền nhặt đươc; bảo không áo khoác; trường đi dép lê dùng bảng tên người khác mũ sai quy định thái độ thiếu hợp tác với giáo viên không làm bài tập 8.475
11B1 6 diểm tốt; 17 điểm xấu; 7 tiết tốt ;một sớ học sinh rất lười hiếu minh ngân; học sinh đổi chỗ bài không sách; bài cũ yếu môn tin; ngân phúc can cố gắng làm bài môn hoá; duy huy quyên thuận cần chu ý hơn môn lý;thuận không tập trung; lười học bài môn sinh; chỉ có 4 học sinh hoc bài cũ; học sinh thiếu dụng cụ học tập; không làm bài tập; bài cũ yếu môn sử; minh nói chuyện môn toán; nhiều em không l;àm bài tập về nhà; ăn quà trong lớp; lộc lệ phúc minh hoàn thuận nói chuyện; ngân không tập thể duc giữa giờ; minh sỏ lỗ tai không sơ vin; thảo dép sai quy định 8.83
11B2 16 điểm tốt;8 tiết tốt; 1 điểm xấu; bài cũ yếu; quyền không ghi bài học bài; lớp trầm; tài nhất không đồng phuc thể dục; nam tài không tự giác; trường tài thiếu nghiêm túc; quân nguyên ngủ;trọng dung dép sai quy định; quyền trâm không bảng tên; tài hành vi chưa đúng chuẩn mực 9.19
11B3 2 tiết tốt; 6 điểm xấu; 17 điểm tốt; loan quay bài môn địa; thái độ học tập chưa nghiêm túc; bài cũ yếu; đức nam toàn dương tùng thạnh không làm bài tập; lớp trầm; kỹ năng yếu phần lớn học sinh còn lười học; nhân tóc dài;thư không áo khoác;nam giầy sai quy định, sinh hoạt 15’ CĐ 8.85
11B4 3 điểm tốt; 11 điểm kém; 4 tiết tốt; hữu vắng không phép; học sinh không học bài cũ; duy không nghiêm túc cần chú ý hơn; bài cũ yếu; học sinh không ;làm bài tập và học bài ở nhà; tài không chú ý; thoại nguyên ngủ trong lớp; hân không chú ý ; thành kỹ năng còn yếu; vân ăn singôm; vân yếnnhi giahoa ý thức kém; lộc hoa hậu phuc không đồng phục thể dục; trung tái nói chuyện nhiều; tài đổi chỗ;lộc nhi cần nghiêm túc;bình thanh không làm bài;k.nguyên nói chuyện nhiều; trung tóc dài; vân không áo khoác; trung áo len, sinh hoạt 15’ CĐ 8.52
12A1 1 buổi tốt; 19 tiết tốt; 6 điểm tốt; 4 điểm kém; việt anh linh mất trật tự;lớp trầm ; một số còn làm việc riêng môn thể dục; hoài không áo khoác 9.39
12A2 1 buổi tốt; 9 tiết tốt; 15 điểm tốt; 4 điểm xấu; việt thiếu át lat nhiều tiết; 5 học sinh không làm bài tập; nghĩa không thuộc công thức; vũ không tập trung;yến chi áo len 9.4
12B1 4 tiết tốt; 9 điểm tốt; 3 điểm kém;bài cũ yếu; cả lóp không học bài trừ 3 học sinh; khôi áo len; ra ngoài 5 phú 9.18
12B2 6 điểm tốt;11 điểm xấu; 8 tiết tốt; chưa tích cực môn địa;tiên không chép bài công nghệ; thanh phú hà anh không làm bài tập về nhà; khình tiến nguyên thiếu bài tập về nhà; tú chưa làm bài tập về nhà; nghĩa nói chuyện môn toán ; giang không chép bài; tú, h.anh không chép bài đầy đủ môn toán cần chú ý hơn môn văn; ngồi tụ tập không nghiêm túc trong giờ chào cờ; phương quần đen; qiang tú phú bình châu áo len, sinh hoạt 15’ CĐ 9.25
12B3 1 buổi tốt; 9 tiết tốt; 5 điểm tốt; 17 điểm xấu; cần chuẩn bị bài tốt hơn môn sử; cả lớp không học bài ý thức kém trừ tươi phương thương môn lý; le, hoàng không chép bài môn văn; lớp lười học công thức toán; lớp trầm môn sử; lộn xộn đầu giờ anh; nhiều học sinh không học bài (hiệp tươi thái anh) kỹ năng yếu còn lười môn lý; nhiều học sinh thiếu vở bài tập anh (trương lâm ánh kiên duyên nhi vũ hiep); ra ngoài 5 phút; tụ tập trong giờ chào cờ;k.hưng tram tươi trinh tú khình không áo khoác; tập thể dục giữa giờ không nghiêm túc; 25/36 học sinh tap thể duc giữa giờ 8.97

TUẦN 08

LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Điểm
SĐB
10A1 5 tiết tốt; 21 điểm tốt; 8 điểm xấu
Nguyên ko nghiêm túc trong giờ học toán; quá yếu và lười, Nguyên mang giải lên chép môn lí; Nguyên ko chép bài đầy đủ môn văn; M.linh, Ngân, Huế,Nga, Q.Huy, Long, Duyên chép phạt 20lần quá lười môn anh; bài cũ rất yếu: Lan, M.linh, D.Linh môn lý; Tuấn, Đạt mất trật tự môn td; ngân, nga mang quà lên lớp; sinh hoạt 15p chưa đạt
9.42
10A2 19 tiết tốt; 11 điểm tốt, 4 điểm xấu
Vy ko soạn bài, ghi thiếu 7 bài, lớp trầm; Kiều, Đức nói chuyện, bài cũ chưa thật tốt; Hùng ko soạn bài; góc lớp bẩn; trâm mang quà lên lớp; huyền áo len
9.6
10B1 11 tiết tốt; 18 điểm tốt; 7 điểm kém
Long ko có vở bài tập; Bảo ngủ trong giờ; tích cực suy nghĩ bài; 1 số hs kỹ năng chậm; hải sơn tóc sai quy định; hải sơn nói tục
9.3
10B2 7 tiết tốt; 5điểm tốt, 3 điểm kém; Tân, Khánh vắng kp
Trà, Thành, Tân ko chú ý; Khánh, Hướng, Thảo, Tuấn cần cố gắng học bài hơn; 6 hs ko học bài; 4 hs ko soạn bài; Hướng bảng tên sai quy định; Tân nói chuyện nhiều; Hoài, Thương ko làm bài tập, nghỉ học nhiều; kĩ năng yếu; dậu dép sai quy định , ko đóng thùng; sinh hoạt 15p chưa đạt
9.7
10B3 8 tiết tốt; 2 điểm tốt; 5 điểm kém
Một số hs còn ồn; Kiên, Linh thiếu nghiêm túc; Hồng Thảo ko soạn bài; Mai chưa chú ý; Nhân chưa học bài; Kiệt học địa lí trong giờ CD: Hiền làm đẹp trong giờ học; tuyết trinh gọi my 11b2 đánh linh 10b4; Minh Vy ko thông báo sụ việc; Nguyễn thị vân ngồi sau xe ko đội mủ bảo hiểm; thiên đi trẽ
9.19
10B4 3 tiết tốt ; 1 điểm tốt; 9 điểm kém ; nghỉ KP: c.Tài, Tài, Lực, Hải, M.Chí
Lớp lười học bài cũ; chuẩn bị bài chưa tốt môn sử; Hai cười trong giời học; đề nghị GVCN nhắc nhở ý thức của lớp; Hải, lực chưa chú ý; Lực nói chuyện; Hải, Lực ngủ trong lớp; lớp chưa chú ý; Lực, Minh mất trật tự; 19 hs ko làm bài tập môn toán; Khánh linh, Thuỳ linh Đánh nhau; kim cúc gọi My 11b2 đánh linh 10b4
8.85
10B5 9 tiết tốt; 7 điểm tốt; 6 điểm xấu
Vệ sinh bẩn môn anh; Văn, Hiển nói chuyện môn văn; Như, Thiện ngủ môn sử; Huy nằm môn văn; Hương, Đức, Thịnh ko ghi bài; Anh, Hoàng ko nghiêm túc; linh nói chuyện, Hiển ko chú ý môn văn; Gia huy đi xe máy ko đội mũ bảo hiểm; k’sơn nói tục ; sinh hoạt 15p chưa đạt
9.1
10B6 2 buổi tốt ;17 tiết tốt; 18 điểm tốt; 3 điểm xấu; nghỉ KP: Tuyển
K’Kiên, Tuấn, Hải ko đồng phục; kiên, Long, Hải ko nghiêm túc trong giờ học; Một số vẫn chưa học thuộc bài, có tiến bộ; Trúc làm bài cho tuấn; k’kiên, Hải, Tuyên ko đòng phục; Trương, Tuấn chậm ổn định; Tuấn ăn quà vặt; Tiền chưa nghiêm túc; Hoá trị ko thuộc nhiều em; Thịnh, Phúc, H.Nam, Hải ăn quà vặt; Nguyễn Hậu nói chuyện nhiều; huy, thiện mũ màu; hs ra ngoài đầu giờ; Hậu ngồi sau xe phụ huynh chở ko nón BH
9.45
10B7 1 tiết tốt; 1 điểm tốt; 2 điểm kém;
Sơn ko học bài vì ghi vở xấu quá; sơn, tú ko học bài môm địa; Trang, sơn chưa nghiêm túc môn tin; kiều ko chép bài môn lí; một số hs chưa tập trung: Trung, Khánh, M.Thuận, Minh, sĩ Anh, Nga, môn hoá; tiếp thu chậm môn văn;sĩ anh dép sai quy định; Trung, Hào đi trễ
8.9
10B8 1 buổi tốt; 14 tiết tốt; 17 điểm tốt; 10 điểm xấu
Lớp trầm, kĩ năng còn yếu; bài cũ chưa tốt, bài mới có cố gắng; Uyên, Đan, Trực đổi chỗ; 1 số chưa chú ý làm bài; Mỹ ko có vở Bài tập; kĩ năng yêú; diễm tóc nhuộm;Hoài linh son môi
9.6
11A1 4 buổi tốt; 25 tiết tốt; 5 điểm tốt; 2 điểm xấu
Thanh Thảo sử dụng  tài liệu
9.85
11A2 1 buổi tốt; 6 tiết tốt; 5 điểm tốt; 11 điểm xấu
Sơn đổi chổ; Hoàng, Trang nói chuyện; Trung ko có vở + ko học bài; Mạnh, Hưng, Hiền, Trang, Phong, Lệ, Trung, Khải, Tâm nói chuyện cần chú hơn; Lớp vắng nhiều; Ngân, yến, Vy, Trung, Lệ, Khải, Phương, Đức ko sgk; duy trường quần đen; út tâm ko bảng tên; đức hiếu mũ màu; trường cúp học
9.04
11B1 4 tiết tốt; 1 điểm tốt; 5 điểm xấu
Lớp thường nói chuyện trong các tiết học; bài cũ rất yếu: Lệ, N.Linh, Thi, Tranh, Duy, Huy,Lan anh, Sĩ Hùng; Thuận ko nghiêm túc, lớp rất trầm; dãy bàn GV kê rất sát bàn GV -> ko có lối đi, GV nhắc nhiều; Hoàng, Thuận nói chuyện, chưa làm bài đẩy đủ; Minh, Hoàng, Thuận ko nghiêm túc; Bài cũ yếu tiết văn; phi nam ko sơ vin; minh ko chép bài; ra ngoài 5p
9.09
11B2 3 tiết tốt; 2 điểm tốt; 8 điểm xấu; vắng KP: Nhất, Thanh Tùng, Nghĩa, đạt, Nguyên, Quân, Quyền
Phúc ko học bài; Nghĩa, Nhất nhắc bài; Huy, Nhất, Phúc, Quyền, Quân cúp tiết; tài ko làm bài tập; Quyền ko chú ý; Yến, Đạt, Huy, Quân, Liên, Trâm ko học bài; thành nguyên ko chung thực; Đức, trinh, nguyên, quân, thanh tùng ko soạn bài; lớp ko học bài nhiều; nam, quyền đổi chổ; Phúc, nam, nguyên, Linh mất trật tự; trường, tài ko nghiêm túc; lộc ngồi chào cờ ko nghiêm túc nói chuyện; nhất nói chuyện; kim chi vắng phép; huyền my đánh nhau; sinh hoạt 15p chưa đạt
8.7
11B3 1 buổi tốt; 9 tiết tốt; 21 điểm tốt; 13 điểm xấu; Vắng KP: Nhân, Uyên
Bài cũ yếu; Nam cần có ý thức học tốt hơn; kĩ năng suy luận yếu; Huệ Anh bắn dây thun; Khánh duyên vô lễ với GV; Lan ko có tập tài liệu
9.5
11B4 4 tiết tốt; 9 điểm tốt; 10 điểm xấu; vắng KP: tài
Vy, Trinh, Loan, Hoà, Bình, Tuấn, Gia Hoa, Linh nói chuyện; chuẩn bị bài chưa tốt; anh trung tóc dài; tài, nhật duy nói chuyện; Anh Trung mũ màu + ngối sau xe k mũ BH, Thoại Nguyên chở Trung
9.2
12A1 1 buổi tốt; 18 tiết tốt; 18 điểm tốt; 4 điểm kém
Nhóm nữ tập trung trễ; bài cũ yếu; 1 số hs ko mang sách; Phương Thảo đi trẽ, Phương thảo xin về tiết 4 nhà có việc
9.59
12A2 Tuấn ngủ trong lớp; lớp ồn nhắc nhiều lần; lớp chưa học bài môn cd 9.19
12B1 2 buổi tốt; 15 tiết tốt, 5 điểm tốt; Vắng KP: Đỉnh
Thuận,đức, Hiệp, Ánh, hân ko làm bài tập đầy đủ; sinh hoạt 15p chưa đạt
9.39
12B2 11 tiết tốt; 10 điểm tốt; 7 điểm xấu
Trễ: Hữu Anh, Tiến, Phú; Khìn chưa thuộc bài; Tú lười học; bài cũ chưa tốt môn toán; còn trao đổi môn địa; bài cũ quá kém môn văn; kt 15p còn trao đổi môn lí; Thành áo len; sinh hoạt 15p chưa đạt
9.21
12B3 1 buổi tốt; 14 tiết tốt; 10 điểm tốt; 4 điểm xấu
Hiệp mất trật tự; lâm, nghĩa, phương trao đổi Kt 15p; còn trao đổi; Ánh quay tài liệu; Hậu làm văn trong giờ hoá; td giữa giờ ko nghiêm túc; Hữu thành, vũ, Nam, ngân áo len
9.3

TUẦN 07

LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Điểm
SĐB
10A1 - 14 hs k làm bài tập toán
- Toán chưa tập trung nhiều
-Thể dục An mang đồng phục đối phó
-Văn ý thức chưa tốt
- Anh: Lan sử dụng điện thoại trong giờ
-Toán bài cũ yếu
- Điểm xấu 1, Điểm tốt 12, Tiết tốt 15, buổi tốt 1
9.4
10A2 -Dương cần học bài kĩ, chuẩn bị bài chưa tốt
-Nhu k vở soạn, bài tập về nhà k đầy đủ
-Huyền, Tài kĩ năng yếu
-12 hs k mang tài liệu
-Một số em còn ồn
- Buổi tốt 1, Tiết tốt 16, Điểm tốt 3, Điểm xấu 7
9.5
10B1 --Công Sơn, H.Sơn k chép phạt, nộp phạt
- Đầu giờ ồn
- Nhi k chép bài
-Lớp lười học bài, 2hs k có tài liệu
-Sơn k sửa bài theo yêu cầu
-Điểm tốt 45, Điểm xấu 10
9
10B2 -Long, Tân, Dung trễ
-Tân, Khánh, Nam, Hướng, Trà nghỉ k phép
-Một số hs vẫn k có bài tập
-Hướng, Huy k mang vở bài tập
-Dậu chép bài Sinh trong giờ Anh
-Hướng, Dậu k dồng phục thề dục
- Tiết tốt 3, Điểm tốt 3, Điểm xấu 3
9.1
10B3 -Hiền, Bình, Khoa k chép bài, 3 em thường xuyên k học bài
-Mai học GDCD trong giở Lí, Yến Nhi k chép bài
-Lớp ồn k, k tập trung
-Phong k đồng phục TD
-Phong, Tùng k chú ý
- Tiết tốt 3, Điểm tốt 7, Điểm xấu 9
8.5
10B4 -C.Tài chép bài k đầy đủ, sử dụng điện thoại, bài tập k đầy đủ
- Quang k thuộc bài
-Hải nói chuyện, Nghĩa, Tài ngủ trong lớp
- Bài cũ yếu, T.Anh, Ánh k thộc bài
-Chưa thực hiện nghiêm túc
- Kĩ năng quá yếu
-Lực đổi chỗ
-C.Tài (2 lần kp)
- Ra ngoài 5 phút
-Tiết TD chưa kí
-Điểm tốt 5, Điểm xấu 5, Tiết tốt 7
9.3
10B5 -G.Huy k chép bài, ngủ trong lớp
-Hoa, Uyên nói chuyện
-Minh, Đ.Huy k nghiêm túc kt 15p
-Linh nằm k chép bài
-Đầu giờ cần nghiêm túc hơn
-Huy đổi chỗ, dùng điện thoại
-Hoàng k chú ý, nói chuyện
-Trang, Lí chép bài k Đầy đủ
- Điểm tốt 5, Điểm xấu 5, Tiết tốt 6
9
10B6 -Phúc đeo khuyên tai, phát ngôn lung tung, k nghiêm túc, giáo viên bắt đứng thì ngồi lên bàn hs, k bảng tên
-Tĩnh, Tuyên chưa nghiêm túc
-Thịnh ngồi vẽ bạy bạ trong lớp
-Hậu, Hải, Thịnh, Kiên k chép bài
-Trường k học bài
- H.Nam k phép
- Huy Thiện nhặt được của rơi tại Bồng Lai
- Ra ngoài 5p
-Tiết tốt 7, Điểm tốt 23, Điểm xấu 2
9.35
10B7 -Minh, Sỹ Anh đi học trễ
-Kĩ năng còn chậm
-Bảo, Hảo hay nói chuyện
-Kiều k hợp tác với giáo viên, nằm trên bàn k viết bài
-Sỹ Anh, Kiều k thuộc bài
-Tiết tốt 12, Điểm tốt 3, Điểm xấu 4
 
 
9.5
10B8 -Mỹ chưa nghiêm túc
-Kiên k chép bài
-Lớp ồn
-Huy, Đan,Quỳnh ngủ trong lớp
-Quỳnh đồi chổ
-Ngân k phép
-Tiết tốt 13, Điểm tốt 4, Điểm xấu 5
9.4
11A1 -Thắng đi học trễ
-Điểm tốt 8, Điểm xấu 2, Tiết tốt 21, buổi tốt 3
9.8
11A2 -Khải k chú ý, ồn
-Khải,Đức, Sơn k đồng phục TD
-Trường, Trang thường xuyên mặc áo len, k logo, k bảng tên
-Đức k nghiêm túc
-Vinh, Bảo (2 lần), Quân KP
-Điểm tốt 3,Điểm xấu 10, Tiết tốt 4
8.89
11B1 -Cả lớp k chuẩn bị bài thực hành
-Chưa tích cực
-Lớp tập trung còn chậm
-K.Nam học Toán trong tiết Lí
-Toán quá yếu và lười
-Thuận, Lộc bài cũ yều
-Thuận k nghiêm túc, Hiếu k ghi bài ngồi tô mực
-Minh vẽ lên bàn, k chú ý và k ghi bài
-Hoàng,Thuận ý thức học k tiến bộ
-Phúc chưa tập trung
-Lớp mất trật tự giờ chào cờ
-Hoàng, Lộc tập TD k nghiêm túc
-Trang, Duy, Thuận xin về mưa ước
-Minh mũ sai qui định
-Điểm xấu 3, Điểm tốt 3
8.7
11B2 -Nhất, Tài, Tùng vắng kp
-Quyền, Huy k đồng phục TD
-Nghĩa, Đạt, My Phúc k học bài, k soạn bai
-Tùng nói leo, Huy k đồng phục TD
-Quyền có thái độ vô lễ, lớp lười học bài cũ; lớp mất trật tự giờ chào cờ; tiết tốt 2, Điểm tốt 14
8.6
11B3 Hiền, Khang,Uyên, Dung vắng kp; lớp trầm; kĩ năng suy luận yếu; Đức k mang vở; lớp mất trật tự giờ chào cờ; Duyên xin về mưa ước; Điểm tốt 10, Điểm xấu 6 9.15
11B4 T.Anh nói chuyện; Lộc k nghiêm túc; Trung ghi bài thiếu; Tài, Vi, Vân, Tâm lên VPĐ; Hoa học Lí trong giờ Hoá; Tiết tốt 1; Điểm tốt 9; Điểm xấu 8; Trung đánh nhau; Nguyên đánh nhau + tóc sai qui định; Tâm cầm chai bia định đánh Sơn 12a1, dép sai qui định 9
12A1 Hải làmbài tập Toántrong giờ Văn giáo viên nhắc nhở nhiều lần; buổi tốt 3; tiết tốt 19; Điểm tốt 12; Điểm xấu 3, Hồng Sơn đánh nhau 9.61
12A2 Thành ý thức kém thiếu vở bài tập; buồi tốt 2; tiết tốt 21; Điểm tốt 11; Điểm xấu 3 9.67
12B1 Quốc, Đỉnh nghỉ học kp; Tài, Lân k học bài, Vinh ngủ trong lớp; tiết tốt 13; buổi tốt 1; Điểm tốt 6; Điểm xấu 3; Đỉnh hút thuốc (2 lần) 9.2
12B2 Ý thức học tập chưa cao, trong giờ k chú ý, một số hs chưa chú ý (Thành); kĩ năng yếu; Tú nói chuyện k chép bài; lớp lười học bai cũ; Phương, Tiền chưa làm bài tập về nhà, ra ngoài 5p; Điểm tốt 2; Điểm xấu 8; tiết tốt 10, Lợi hành vi chưa đúng 9.31
12B3 Lớp lười học bài cũ; K.Thuý ý thức kém; kĩ năng làm bài tập yếu; Văn học Lí trong giờ Anh; Trường nói chuyện; Nghĩa chưa nghiêm túc; tiết tốt 6; Điểm tốt 6;Điểm xấu 10 9.14

TUẦN 06

LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Điểm
SĐB
10A1 19 điểm tốt, 8 tiết tốt, 12 điểm kém
Chưa tập trung lắm(toán), nhiều học sinh về nhà không ôn lại bài tập đã giải (lý) ,  cần mang đủ bài tập hơn(anh), không tập trung: D.nam, Tài; kỹ năng toán yếu: An, Bình, P.linh, Phương; M.Dương áo len màu đen
9,1
10A2 19 tiết tốt, 15 điểm tốt, 2điểm kém
Sang chửi tục(thể dục), 19 học sinh không thuộc bài, Kiều không chép bài đầy đủ(tin), Q. Anh làm bài tập không đầy đủ(toán); Thảo trễ
9,6
10B1 11 tiết tốt, 19 điểm tốt, 9 điểm kém
Bảo ngủ trong lớp; Hải Sơn, bảo ồn; lớp không thuộc bài thể dục; Bá không đóng thùng; còn mất trật tự; Nhân ngủ trong lớp; Nhân, Bảo, Sơn không sách giáo khoa; Bảo, Hương nói chuyện; Công Sơn trễ; Q.Đôn giày không bịt gót; Vy không áo khoác
9,3
10B2 9 điểm tốt, 11 điểm kém
Minh, Dậu không chép bài; Hương, Nam, Tuấn, Ninh không mang đề cương; lớp không chuẩn bị dụng cụ; Huy không đóng thùng
KP: K.Hiếu(*3)
8,4
10B3 2 tiết tốt, 9 điểm tốt, 13 điểm kém
Bình đùa giỡn trong giờ; Quốc Anh, Sầu nói chuyện; trong giờ thể dục lớp mất điện thoại lumia, sam sung; bài cũ yếu; Bích khoong bảng tên
8,9
10B4 5 điểm tốt, 9 điểm kém, 6 tiết tốt,
Ngọc Tài không chú ý, cười trong lớp; 7 học sinh chưa làm bài tập; Nghĩa, Công Chí không chú ý; Đ.Phúc dép, bảng tên sai qui định
8,9
10B5 7 điểm tốt, 1 điểm kém, 5 tiết tốt
Hoa lớp phó ăn hàng; Uyên, thịnh không mang vở, không ghi bài; lớp không tập trung, tinh thần uể oải; Quân, Cường Giỡn; Lâm, Hiển không chép bài; Linh, Thịnh, Cường, Long giỡn giữa giờ; Trang không bảng tên; Quỳnh Giang son môi, không bảng tên; Q.Cường trễ
8,93
10B6 4 tiết tốt, 18 điểm tốt, 8 điểm kém
Phúc không đồng phục; Long lừa dối giáo viên; Kiên, Tuyên giỡn trong giờ; Phúc nằm ngủ không chép bài, giáo viên nhắc nhiều; N.Tuấn sử dụng điện thoại; ra ngoài 5 phút; K.Lượng không áo khoác; Phúc không bảng tên, không áo khoác
KP: Nam, Lương, Kiên
8,35
10B7 5 tiết tốt, 7 điểm kém, 3 điểm tốt
9 học sinh không mang vở BTVN; 13 học sinh làm bài thiếu; còn nhắc nhiều về trật tự; một số chưa tích cực làm bài; Hảo, Hào, Tiến không chú ý; Tuấn Anh không soạn bài; Trung nói chuyện; Sỹ Anh dép sai qui định; sỹ Anh, Quốc BẢo cúp thể dục
KP: Hào, Bảo, Tú, Tuấn Anh
Cúp tiết: Hảo, Hào
9,2
10B8 6 tiết tốt, 37 điểm tốt, 8 điểm yếu
Long không đồng phục thể dục; T.Linh nói chuyện, Mi cười; Lớp còn rác nhiều; Trúc, Long mang ổi đùa giỡn; Linh, Hoài Linh, Quỳnh,Diễm không áo khoác
KP: Long, Uyên
9,7
11A1 6 buổi tốt, 29 tiết tốt, 8 điểm tốt, 1 điểm xấu
Ổn định chậm
9,87
11A2 12 điểm tốt, 16 điểm kém, 1 buổi tốt, 7 tiết tốt
Trung cần chú ý hơn, thường xuyên không chép bài; Trung, Đức, Khải không tập trung; Phương không làm bài chép bài; Thanh vinh: chào cò ngồi không nghiêm túc, GV nhắc nhở không thực hiện; Trọng, Trung, Trường, Khải đánh Hoàng
KP: Quân, Nguyên, Vinh(*2), Thư(*2), Hiền, Bảo
Cúp tiết: Vinh
8,94
11B1 1 tiết tốt, 5điểm tốt, 14 điểm xấu
Thuận, Hoài Nam mất trật tự; Phi Nam, Thuận, M.Hoàng, H.Nam không nghiêm túc; Đầu giờ thiếu tập trung, xoá bảng bẩn, giáo viên nhắc nhiều lần; M.Hoàng ngủ trong lớp; 1 số học sinh thiếu nghiêm túc: Minh, Phúc, My, Hoàng; Thuận, Phúc, My không tập trung; bàn ghế lộn xộn, bảng rất bẩn, giáo viên nhắc nhiều lần, Hoàng không ghi bài; vệ sinh hành lang bẩn;
KP: M.Hoàng; Thuận, Ngân
8,7
11B2 Tài không chép bài; Thuỷ ,My,Yến, Tài khồng đồng phục thể dục; Quyền không làm bài; Nhất luôn ngủ; Nhât,Lộc,Quân,Nguyên,Nghĩa không ghi bài; vệ sinh muộn, ổn định muộn; Tài,Nam ,Đạt,Linh,Huy,Uyên,Thuỷ không đồng phục; Tài đốt quẹt trong giờ học; Trinh soi gương; Huy,Nam,Tài,Phúc không chú ý,ồn ào ; Phú sử dụng hộp quẹt nghịch trong lớp; tài chống đối GV dạy anh văn; Quyền cúp thể dục giũa giờ; Nhất, phúc không bảng tên; Dung không áo khoác; Trung, Trường cúp thể dục
KP: Nam(*2), Phúc,Tài,vắng 11 người tiết hoá (Nhất,Nghĩa, Quân, Phúc,Quyền,T.Nguyên,Lộc,Đạt,Tài,Nam,Yến)
Cúp tiết:Nam, TÀi
8,7
11B3 1 tiết tốt, 13 điểm tốt, 9 điểm kém,
Đức không làm bài tập, Mạnh không trung thực; Dương, Nam không đồng phục; Liên,Duyên,Hồ,Mạnh,Tùng,Khang không soạn bài
KP:Khánh Duyêb ,Dung,Lan,Thái
9,18
11B4 5 tiết tốt, 8 điểm tốt, 3 điểm kém ,1 buổi tốt
Thành,Tâm,Trung,Bình đùa giỡn trong lớp; Lộc không nghiêm túc; Hoa, T.Anh cần chú ý hơn; lpớ ồn,chưa xoá bảng,ăn quà trong giờ,ghi bài không đầy đủ;Trung chưa chú ý; lớp còn trao đổi nhiều; trinh,Vi,Hân vào trễ; Anh Trung, Thoại Nguyên, Chí Tâm: đi xe máy chở 3 không đội mũ bảo hiểm; Hoa nhuộm tóc; Anh Trung, Thoại Nguyên, Chí Tâm trễ; Trà Vy xin về có việc riêng, 9h10 có mặt; A.Trung không áo khoác; tập trung thể dục chậm
KP:Hiếu ,Nghĩa
8,85
12A1 9 tiết tốt, 5 điẻm tốt,4 điẻm kém
Công không nghiêm túc; Nghi, Thư ,Lương, Việt Anh nói chuyện; Việt Anh đổi chỗ, không chuẩn bị tài liệu để Gv nhắc nhiều; Nguyên không áo khoác, không đóng thùng; Việt Anh mặc áo khoác đối phó
 
9,4
12A2 2 buổi tốt,19 tiết tốt,10 điểm tốt,8 điẻm xấu
Trung,Hiếu không học bài; Kiên,Vinh,Thành không làm bài; Tuyền không học bài
9.4
12B1 2 buổi tốt, 13 tiết tốt,3 điểm tốt
Đỉnh không mang vở; Khôi ,Dương ,Ngân thiếu bài tập; nhóm 2,3,4 chưa chuẩn bị dụng cụ; Quốc cúp thể dục giữa giờ; Dương không áo khoác
9,1
12B2 8 tiết tốt, 9 điểm tốt,8 điểm xấu
Duy,Phương nói chuyện nhiều, không học bài, không mang vở, đổi chỗ; ý thức học bài ở nhà của nhiều học sinh chưa cao, bài cũ yếu, Nghĩa chưa tập trung; Hữu Nghĩa tóc nhuộm; Thành cúp thể dục giữa giờ; tập trung thể dục chậm; Phú mũ sai qui định; Thanh không áo khoác
9,29
12B3 1 buổi tốt, 9 tiết tôt, 2 điểm tốt,10 điểm xấu
Lâm học taonstrong giờ anh, lớp lười biếng; vắn tương đối nhiều; Trân sử dụng điện thoại trong giờ học; tập trung thể dục chậm; Ngọc Trân sử dụng điện thoại trong lớp; Ngân, K’Thuý không áo khoác; K’Hưng mặc áo khoác đối phó
KP: Thành, T.Thuý, K.Thuý
8,9

TUẦN 05

LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Điểm
SĐB
10A1 tiết tốt 11.Điểm tốt 9.Điểm xấu 7.. Vắng không phép: Đức Anh2,Nam2, Huy, Nguyên,Trinh. Lớp cần tập trung. Hs nam thiếu nghiêm túc. Cần chú ý hơn .Võ Tấn Đạt tóc dài. Lan không đóng thùng 9.3
10A2 Buổi tốt 2. tiết tốt 15. điểm tốt 9. điểm kém 3.Anh Tài tóc dài. Nhung , D.Kiều, H.Hạnh không áo khoác  9.5
10B1 Tiết tốt 14. điểm tốt 27. chưa tập trung cẩn cố gắng suy nghĩ bài. Hải Sơn cần chú ý hơn trong giờ học. nhiều học sinh chưa nghiêm túc. Lớp cần ôn kiến thức giải bài tập. còn trao đổi trong giờ kiểm tra. Lê Quy dép sai quy định, Sơn không bảng tên. Sơn, Công Sơn,Quy cúp TD giữa giờ 9.4
10B2 Điểm tốt 4. điểm kém 4. vắng không phép: ngọc nam, Dung. Huy rất ít chú ý. Ngọc Nam không có đề cương. Long rất hay nói chuyện, không tập trung. Uyên làm việc riêng trong giờ học.Thành không đóng thùng   8.9
10B3 4 tiết tốt, 14 tốt, 12 kém, Mai chưa nghiêm túc, Đăng Khoa mang đồng phục đối phó, Thảo chưa nghiêm túc, Nhi k Điểm xấu, Vân trễ 8.95
10B4 Tiết tốt 4. điểm tốt 4. điểm kém 5. chưa tập trung làm bài. tổ 3 không chuẩn bị hạt giống. Hải không chú ý, chép bài không đầy đủ. Cà lớp không làm bài tập vể nhà. Trì,Hồng,Nghĩa,Thuỷ chưa làm bài tập.Công Chí, Trọng Quang, K’Hân: đi trễ 8.8
10B5  Tiết tốt 5. điểm tốt 4. điểm kém 6.Long cúp tiết 4 tiết cuối. Giang nói chuyện .Linh hay ngủ trong lớp. chưa tích cực, còn nói leo, Ngân học tin trong tiết anh . Hương, Cường, Thịnh chưa làm bài tập. H.Giang nói chuyện . một số bạn còn ồn. lớp ồn. Duy, Quân chưa nghiêm túc. Hoa,Hà Giang nói chuyện .Trần Quốc Cường, Hứa Thanh Long: làm vỡ kính.Linh cúp TD giữa giờ. Trang ,Linh không đóng thùng   8.7
10B6  Tiết tốt 3. điểm tốt 22. điểm xấu 1. Thảo không nghiêm túc. Trường làm ồn lớp . vệ sinh bẩn. Thảo nằm ngủ không chép bài. Lĩnh không nghiêm túc khi kiểm tra. H.Nam không chép bài, Thiện,Nam.hậu,Thịnh đổi chổ. Tĩnh mũ sai quy định. Lê Ngọc Hoàng, Văn Tiến, Long Hải, Ngọc Tuyên, Huy Thiện.(Hận) Tận trễ. VS hành lang bẩn 8.7
10B7 Buổi tốt 1. Tiết tốt 16. điểm tốt 7. điểm kém 5. Quỳnh thường xuyên không học bài. Quỳnh, Nga vắng không phép. Trung, K’Len không đồng phục. Đình Hiếu2 :đi trễ. Hào cúp tiết TD giữa giờ. Minh, K’Mỵ không bảng tên 9.1
10B8 Tiết tốt 9. điểm tốt 10. điểm kém 12. lớp ồn. cả lớp không làm bài tập về nhà. Long ngủ trong lớp. Yến không áo khoác. Phương đi trễ 9.2
11A1 Tiết tốt 11. điểm tốt 5. điểm kém 2. Tiến Quang không làm bài nghiêm túc 9.46
11A2 Tiết tốt 2. điểm tốt 16. điểm kém 4. vắng không phép:Vinh3, Nguyên5, Trường Quân 2, Trung. Ngọc ăn kẹo. Đức,Trường 2lần không đồng phục. Vinh ngủ trong lớp. Trường ngủ nhắc nhiều lần. Trường nói chuyện . lớp ồn. Vinh nói chuyện . Trường không hợp tác với giáo viên. Thanh Vinh không bảng tên, THành tiến không bảng tên+đi trễ. Trường mũ sai quy định. Minh Thư nhuộm tóc 8.83
11B1  Tiết tốt 6. điểm tốt 5. điểm kém 8. Hiếu ngủ trong lớp. Sỹ,Hùng tóc dài,thiếu tập trung. Tài đi trễ+không bảng tên. .lớp tập trung TD chậm 8.93
11B2 Vắng KP:Phúc ồn. Nam2, Tài3, Đạt3,Tùng3 . Nhất phát ngôn bừa bãi. Đạt cúp tiết. Quyền,Trường mất trật tự. Kiểm tra 15 phút Ngọc Linh, Nguyên,My không tập trung mất trật nhiều lần. Nghĩa , Nhất, Nam không tập trung nhiều lần.Hoài Nam, Đức Tài giả giấy phép, Trọng đùa nghich trong giờ, Trường + Nghĩa làm mất trật tự, thiếu tôn trọng GV 9.1
11B3 Tiết tốt 2. Điểm tốt 12. Điểm kém 4. Dung nghỉ học không phép. HS vắng nhiều. 16 HS không ghi bài. Trung dép sai quy định+không sơvin 9.06
11B4 Thành , Tâmnói chuyện . Trinh, Nguyên không nghiêm túc. Lớp còn ồn. Hậu, Phúc , Duy nói chuyện nhiều. Hoa ăn hàng. Trinh, Bình không tập trung. Hoa , Tâm , Tuấn còn ồn. Hậu ,nguyên không chú ý . My, Nhi, Tài, Hân, Vân đi trễ. Vắng KP :K’Hữu,Tài3.. Tuấn , Trinh , Duy không đóng thùng. Tâm nhuộm tóc. Trung , Bình Mủ sai Quy định. Tâm giầy sai quy định .Duy làm mất trật tự ,đá cầu trong sinh hoạt 15 phút 8.75
12A1 Buổi tốt 2. Tiết tốt 16. Điểm tốt 9. Cần chú ý đồng ophục huy hiệu. Siêu không áo khoác 9.6
12A2 Buổi tốt 2. Tiết tốt 13 Điểm tốt 9. Điểm kém 7 9.37
12B1 Buổi tốt 1. tiết tốt 11. Điểm tốt 6. Điểm kém 7. Cúp tiết:hiệp, Quốc, Phúc, Thắng. Đi trễ: Thuật, Khuyên. Hân không mang vở không biết làm bài .Quốc dép sai quy định 9.32
12B2 Tiết tốt 6. Điểm tốt 19. Điểm kém 11. Vệ sinh bẩn. Duy Phương phát ngôn lung tung. Lớp trầm. H.Anh ý thức không tốt trong giờ học. kĩ năng yếu. lười học bài cũ. Duy Phương chuyển chổ. Lớp thiếu nghiêm túc. Khình cười nhiều. lớp cần học công thức.Tú cúp TD giữa giò. Huỳnh mủ sai quy  định 9.06
12B3 Buổi tốt 1. Tiết tốt 12. Điểm tốt 5. Điểm kém 16. Vắng KP: K’Thuý. Phần lớn HS không làm bài tập. T.Anh ,Giang, Thảo chưa nghiêm túc. Rôji, Thành còn ồn . Thảo, Thuý mang Quà vặt lên lớp. K’Hưng không áo khoáo 9.4

TUẦN 04
LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Điểm
SĐB
10A1 Điểm tốt :20 , điểm xấu 4 , Tiết tốt 25. buổi tốt 1, vắng : Nam, Nguyên x2 ,
Lan không chú ý ngồii viết giấy , 6 hs không chú ý , chưa tập trung ( Văn ) , Q.Huy , Nam .Đạt . Hiếu thiếu  nghiêm túc ,( Td ) , Bình Vũ đùa giỡn bằng thước nhôm chảy máu đầu nguyên nhân do K Trung  , Duy Nam ăn quà trong lớp , Thiếu 8 huy hiệu đoàn
9.8
10A2 Buổi tốt 9 , tiết tốt 36, Điểm tốt 12 , Điểm xấu 5 , Duy nhắc bài , Trâm Anh quên vở soạn , Long , Nhu , Quý , Sang ,Tài Điểm xấu về nhà không làm bài .Hạnh k bản tên   9.7
10B1 Điểm xấu 1 , tiết tốt 14 ,Điểm tốt 17, Điểm xấu 13 . Yến trễ , hs không làm bài về nhà . Hải Sơn thiếu nghiêm túc , Sĩ Nhân , Công Thành không chú ý , Nhân chưa nghiêm túc trong kiểm tra bài cũ , Hào trễ . Long K áo đoàn + Hùng 9.4
10B2 Tiết tốt 1 , Điểm xấu 22 , Điểm tốt 9 . Lớp còn ồn , Nghĩa ,Trà ,Thanh , Bảo không làm bài tập . Lớp tập trung chậm , Khắc Hiếu thành không nghiêm túc , Thái , Dung nghĩ học k phép , làm bài đối phó , vắng nhiều ( t6 18/9 ) , Môn Anh chưa tập trung  , Duy Bảo k logo + k đóng thùng. Viết Nam , Duy Thái k áo khoác , Thành trễ , ra ngoài 5 phút nhiều 8.8
10B3 Tiết tốt 3, Điểm tốt 4, Điểm xấu 16. Sầu, Đ.Khoa, Anh Khoa không chú ý, nói chuyện . Thảo, K’thiện, Mai, Vân sử dụng tài liệu, đề nghị xếp hạnh kimể yếu. Linh, Sầu ồng, Trinh ngủ. Lớp bắt đầu ồn. Sầu, Kiện không chú ý, bàn 2 không chú ý , Toàn trễ , Thiện dép sai QĐ , ra ngoài  5 phút, Q.Anh , Sầu , Khanh , Thái Bình K bảng tên  
Linh KP, Nhàn 2, Vy, KhoaTiết tốt 3 , Điểm tốt 4 , Điểm xấu 16 .Sẩu , D Khoa , Anh Khoa không chú ý nói chuyện . H Thảo K Thiện Mai T Vân sử dụtt 3
8.9
10B4 Ko có phiếu tổng hợp, Lực  trễ , Thịnh nón sai QĐ K đồng phục , Linh , Cúc , T.Anh K bản Tên , Tài K áo đoàn    
10B5 Buổi Tốt 1, tiết tốt 26, Điểm tốt 14, Điểm xấu 11
14/9 Trang, Giang nhắc bài (Sinh). Thịnh 0,
15/9 Trang 0, Tú 0(Lý)
16/9 một số học sinh chưa chú ý (Hoá)
17/9 Cường, Hoàng ko học bài, làm bài (Địa)
18/9 Hoàng 0,  Tú 0, Linh ko làm bài, Thịnh 0
4 bạn nam nhắc bài, Ngọc ko soạn bài, Uyên nói chuyện riêng , Tú trễ
Cường 1, Long0, Quân 0, Thương 0, Hiển ko tập trung, Huy, Thịnh đổi chỗ ,Bảo Ngọc trễ, Tạt nước lên tường  ,. 6 HS K huy hiệu đoàn ,Trung +Tú + Cường K áo Đoàn , Trang giày sai QĐ
8.9
10B6 Tiết tốt 8, Điểm tốt 28, Điểm xấu 4
Vắng Thịnh, Thảo 3, Lương, Oanh, Tân, Phúc 4, Xuân, Tuyên, Nam, N.Long
Tiến, Hoàng 2, Phúc đi  học trễ, Trường chhưa chú ý (QP), Trinh, Anh, Phúc ,H.Thảo ngồi học ko nghiêmtúc(Anh)
Hậu, Tuấn, Thảo không chú ý (Anh) , Khắc Tỉnh sử Dụng điện thoại + Không bàn tên , thảo tạt nước xuống lầu , Ngọc Hoàng trễ , Thanh Phúc trễ + K bản tên , Hoàng ,  Thảo , Thịnh , Nam K áo đoàn, 
9.1
10B7 Tiết tốt 6, Điểm tốt 7,Điểm xấu 8. Lớp vắng nhiều. Tiến, Sĩ Anh ko tập trung vận dụng bài rất yếu, lớp còn ồn. 5 hs ko mang sách giáo khoa. Trung, Tú sử dụng tài liệu. Văn Hảo dép sai QĐ , Sĩ Anh đi trễ , dép sai QĐ , Hảo dán bản tên + trễ, Như Quỳnh k bảng tên , ra ngoài 5 phút nhiều , Tiến K bảng tên 9.3
10B8 Tiết tốt 7, Điểm tốt 21, Điểm xấu 12. 2 bàn cuối (cửa ra vào) cười đùa trong lớp (Toán), trao đổi nhiều. Diễm, Trúc choi game trong giờ thực hành. 1 số ko chú ý. Vắng: Long, Huy cúp về , Doãn Ngà k bảng tên ,Lên gìay sai QĐ 9.1
11A1 Ko có phiếu , Sơn +Phúc K bảng tên  
11A2 Tiết tốt 9, Điểm tốt 10 Điểm xấu  9 , Đình Phương sai đồng phục TD
Trường ko đồng phục, Vinh, Đức cần chú ý hơn (Anh), Vinh trễ ,
9
11B1 Điểm tốt 8, Điểm xấu 9, tiết tốt 3
, My, Thảo, Nhung, Phương vào trễ. Hiếu, Thuận, Phi Nam nghịch trong lớp, Xuân Trang K bảng tên  ,  (Lý). Ghi sơ đồ lớp chưa đúng (Tin). Xoá bảng bẩn + quên xoá bảng nhắc nhiều lần (Lý). Phi Nam nói chuyện nhiều (Văn). Lớp ồn. Hoàng, Thuận, Minh thiếu nghiêm túc, lớp chưa trật tự (Hoá). Lớp ổn định chậm. Tổ 4 ồn (Hoá). Trang ko đồng phục td. Tổ 2 + 4 còn ồn (Hoá) Phi Nam ko tập trung môn Toán, Lộc dép sai QĐ , Ngân + Thảo +Lan Anh son môi
8.8
11B2 Tiết tốt 6, Điểm xấu 15, Tùng, Đạt, Nhất KP. Tài cúp tiết, bàn 1 dốt giấy trong ngăn bàn (Hoá), H.Nam ko logo bảng tên. 12hs ko SGK, Nhất ko đồng phục td, My nhắc bài, Tài, H.Nam, Phát, Trường, Huy ko vở soạn, Tùng, Nhất, Phúc, Nghĩa, Quân, Tài ồn. Lớp GV nhắc quá nhiều. Lớp còn vắng nhiều. Huy, sơn ko đồng phục td. Tài làm việc riêng. Nam, Tài, Nhất, Tùng, Trường vào trễ , Trung , Hoàng , Nhật hút thuốc là trong nhà vệ sinh nam , Làm vỡ kính , Tài +Nam trễ , Phúc + Nhất +Đức cúp TD giữa giờ , Ngân son môi , Nhất trễ , Hoài Nam K áo đoàn + Trung Ngyên   8.7
11B3 Tiết tốt 5, Điểm tốt 12, Điểm xấu 14. Nam đùa giỡn thái quá. Khang đổi chỗ ngồi. Uyên, Mạnh, Nhân, Ngân, Duyên, Hạnh vào trễ, làm vỡ kính , Duyên son môi , Nhân hút thuốc là nhà VS nam , Nam dép sai QĐ 8.6
11B4 Tiết tốt 4, Điểm tốt 14, Điểm xấu 8. Vy, Trinh, Linh, Hữu ko đồng phục td. Trinh, Lợi chưa nghiêm túc. Bảng bẩn. My, Bình, Hoà, Tài 2 ko đồng phục td. Thành, Duy đùa giỡn trong lớp. Bàn cuối ko nghiêm túc. Tâm cười nhiều. Hoa, Lộc, Tài nói chuyện , Lộc trễ , Tâm +Tài + Nghĩa +Hậu k áo đoàn 8.9
12A1 Điểm xấu 2, tiết tốt 18 , Điểm tốt 6, Điểm xấu 2 , X.Hài K áo khoác . Lương K d0óng thùng , Thư K áo Khoác , Dung +Linh +Ngọc +Nghi K áo khoác 9.5
12A2 Điểm xấu 3, tiết tốt 14, Điểm tốt 5, Buổi Tốt 3. Kiên KP. 1hs k nghiêm túc 9.4
12B1  tiết tốt 12, Điểm tốt 9, Buổi Tốt 2 , Điểm xấu 4. Thắng, Đức ko đồng phục td. Hiệp, Sinh đùa giỡn trong lớp thiếu tôn trọng GV. Hân chưa tập trung, Đỉnh HÚT THUỐC LÀ NHÀ VS NAM , Sang dép sai QĐ, Quốc k bảng tên + logo, Quyên trễ , Luông k áo đoàn 9.3
12B2 Buổi Tốt 1, tiết tốt 13, Điểm tốt 5, Điểm xấu 7. Lớp trầm ko chuẩn bị (Sử)., ra ngào chuyển tiết 5 phút T3 + T6. Ít hoạt động (Hoá) còn thụ động (Văn). D.Phương, Thành, Nguyên, Tiến, Nghĩa, Tú thiếu dụng cụ học tập (Toán). H.Anh, Nguyên ko làm bài tập Toán đùa giỡn trong lớp. Nghĩa, Quang cười trong lớp. Khìn, D.Phương, Tú, Nghĩa, Tian1, Huỳnh, Thành, Lợi ko làm bài tập về nhà (Toán). Lớp cần ôn bài và hoat động trong giờ học (Lý). Quang, My ko có vở Điểm xấu Lý. Vy chưa làm bài tập, chưa thuộc cong thức (Lý). Lớp cần hoạt động ,VS bẩn , Tú bảng tên sai QĐ , Hương k bảng tên ,Thành K bảng tên x2 , Tú +Thành trễ ,Nghĩa +Duy Phương trễ + K bảng tên ,Hàn Ni trễ , Bình bảng tên sai QĐ ,+ K trực lớp
 
9.2
12B3 Tiết tốt 13, Điểm tốt 11, Điểm xấu 5. Nhiều hs còn rất yếu cần có gắng nhiều hn7. Lớp trầm (sử). Kĩ năng yếu, 1 số hs còn lười (Lý), Viên nói chuyện (Anh), K Hưng trễ + K áo khoác , Kiên K áo khoác ,Nam sinh ở ngoài trong 15 phút đầu giờ . 9.5

TUẦN 03
LỚP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Điểm
SĐB
10A1 1 buổi tốt , 25 tiết tốt ,8 tốt , 16 kém  , 3 học sinh không có sgk ,Huy không áo đoàn , đi hojc trễ, Phong ,An ,  không bảng tên , Lan : không bảng tên , thiếu dụng cụ học tập , không đóng thùng sơn môi, mất trật tự  
 
8,6
10A2 1 buổi tốt, 17 tiết tốt , 28 tốt , 1 kém, chiến không vở bài tập , viếi bài không đầy đủ, không ôn bài lý , 9,6
10B1 15 tiết tốt , 12 tốt , 6 kém , lóp còn nói chuyện ,Trinh nhuộm tóc , 9,5
10B2 3 tiết tốt, 9 tốt , 11kém ,Tân, Nam:kp,  Trà ,Hiếu chưa nghiêm túc,  Hiếu chưa tập trung ,nhiều   không đóng thùng , Dung nói chuyện , Thành  gây ồn ,  Thái vi phạm đồng phục nhiều lần ,Nam không áo đoàn , trễ , Thái , Nam đi học trễ, Thái không đội mũ bảo hiểm , N.Nam ,T.Nam, Thái không có áo khoác 9,01
10B3 3 tiết tốt , 14 tốt , 17 kém , nhiều học sinh vi phạm đồng phục , Sầu , Trinh, Hiền :chưa nghiêm túc, một số học sinh chưa nghiêm túc trong giời kiểm tra, k’ thiên , nhân ,k’ Kiên, Lễ , Bìng , Bảo , Linh :kp  , Bình, Nhàn: không áo đoàn , Tháp : trễ , Vân phát ngôn thiếu chuẩn mực 9,17
10B4 5 tiết tốt, 5 tốt , 24 kém, Đức*2, Tính, Minh*2: kp , Thuỷ nhuộm tóc , Linh đi trễ , Ánh , Thuỷ sơn môi , Linh trang điểm , không bảng tên , sai đồng phục , vô lễ với giáo viên , Ánh sơn môi , Thuỷ nói dối giáo viên nhuộm  tóc , Linh sơn môi 8,9
10B5 4 tiết tốt ,6 tốt , 16 kém ,Lê Minh *2, Gia Huy *2: kp Duy giày , mũ sai qui định ,Quân đi trễ  , Thịnh đeo hoa tai không bảng tên , Cường không bảng tên , không đóng thùng , hùa theo đám đông 9,0
10B6 2 tiết tốt , 5tốt, 16 kém , phúc cúp học , vắng nhiều học sinh , thảo không nghiêm túc , Tuấn , Thảo không  chép bài , Thảo , Nam ,T rường , Tuấn, H.Nam nói chuyện, Tĩnh mũ sai qui định , không áo đoàn , không đóng thùng , cố tình vi phạm . Hậu mũ sai qui định , tập trung thể dục chậm , 8,94
10B7 6 tiết tốt, 4 tốt, 11 kém , Hảo ,Hùng không đồng phục lừa dối giáo viên , Minh , Hùng không sgk , không tập trung, làm việc riêng,  Nga sơn  môi , áo lập dị , không bảng tên ,  Hailen : giày sai qui địnnh , Quân không áo đoàn , Hảo không đóng thùng , Húng , Hải không đồng phục , Hảo không đóng thùng không bàng tên, Quỳnh không bảng tên , đồng phục sai qui định , mũ sai qui định , sơn móng tay , tô son . Tập trung thể dục chậm , Hảo giày sai qui định , Anh : đi trễ , giày sai qui định    9,2
10B8 13  tiết tốt , 12 tốt , 15 kém , Diễm sơn môi , k’ Kiệt không áo khoác , Diễm, Ngà , Trâm: không bảng tên, 9,3
11A1 3 buổi tốt , 20 tiết tốt , 10 tốt , 1kém, Tuyền không áo đoàn 9,75
11A2 Đông không áo đoàn, Vinh giày sai qui định , trường không áo đoàn  , Ngọc không đóng thùng ,  
11B1 6 tiết tốt, 9 tốt , 12 kém, Nhung :kp, Minh, Phi ,Nam :không nghiêm túc , Thuận giáo viên nhắc nhở nhiều lần, Thi không áo đoàn ,  Hùng không áo đoàn ,  tập trung thể dục chậm , Nhung không bảng tên  , 9,05
11B2  Thành, Dung , Đạt, Tùng , Đào , Nhất , Tài : kp,15 học sinh không đồng phục, Tài cúp tiết, Tài thiếu tập trung ,Nhất không lôgô bảng tên , Nhất giáo viên nhắc nhở nhiều lần  , Linh , Nguyên thiếu nghiem túc , Phúc Quân đùa giỡn trong lớp ,Đạt không bảng tên , My không áo dài , mũ sai qui định , sơn môi , Trang , Hoàng, Nhất không bảng tên , My mặc áo màu, Quyền không đóng thùng , Lan Anh sơn môi , Đại giáng bảng tên , tập trung thể dụi chậm 8,4
11B3 2 tiết tốt , 3tốt, 6 kém, Ngân , Mạnh :kp , Thái : không bảng tên, 8,8
11B4 4 tết tốt, 5 tốt , 4 kém, Hoa: kp , Hậu nói tục , Tâm có thái độ vô lễ với giáo viên, nhiều học sinh còn vào lớp trễ, Bình tài nói chuyện,  Duy , Phúc ,Đôn không đóng thùng , Trung nói tục , Tâm không bảng tên , Hậi giày sai qui định , Trung phát ngôn lung tung cải giáo viên , Bình vi phạm không bảng tên  nhiều lần, 9,0
12A1 1 buổi tốt, 17 tiết tốt, 10 tốt , 6 kém , lớp ồn , Tú , Nga ,Anh chưa nghiêm túc, Hải , Thư, Linh , Ngọc, Nghi: không có áo khoá, Lương không đóng thùng , Dung không có áo đoàn , 9,5
12A2 2 buổi tốt , 13 tiết tốt, 12 tốt, 3 kém , sơn mũ sai qui định, 9,4
12B1 17 tiết tốt, 6 tốt, 4 kém , Sang , P.Thắng :kp ,3 học sinh không sgk , Đỉnh hút thuốc lá ,sang giày sai qui định 9,5
12B2 7 tiết tốt, 5 tốt , 18 kém, Tú :kp , D.Phương nói chuyện nhiều , Tiến không làm bài tập , nói chuyện nhiều, Phú , Phương ngủ trong lớp , H.Nghĩa không áo đoàn , nhiều học sinh ra ngoài chuyển tiết 5’, Tú bảng tên sai qui định , vệ sinh bẩn 9,1
12B3 2 tiết tốt , 4 tốt , 18 kém , lớp mất tập trung, lớp không chuẩn bị dụng cụ, cả lớp không học bài , Thành nói leo, xuân thuỷ : nhuộm tóc ,Rôji: trễ ,k’ Hưng:  trễ , không có áo khoác, Kiên không có áo khoác , hs nam ra ngòi 15’ đầu giời , 8,7


Tác giả bài viết: Admin
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

  

thăm dò ý kiến

Cảm ơn đã ghé thăm website của trường chúng tôi. Xin hãy cho biết bạn là:

Phụ huynh học sinh của trường

Giáo viên, nhân viên của trường

Học sinh của trường

Cựu học sinh của trường

Khách

thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 182
  • Tháng hiện tại: 13892
  • Tổng lượt truy cập: 2538083

Liên Kết

VIDEO NỔI BẬT